جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 13 اسفند 1396     |     کد : 1066

آگهي مزايده عمومی

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در راستاي مصوبه ی هيئت مديره شرکت در نظر دارد تعدادی از املاک خود را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در راستاي مصوبه های شماره ( 2-617 مورخه 17/11/96 ) ، ( 2-618 مورخه 08/12/96 ) هيئت مديره شرکت در نظر دارد تعدادی از املاک خود را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان خريد مي¬توانند همه روزه از ساعت 9 الي 12 ظهر به منظور بازديد و دريافت برگ مزايده و فرم مخصوص پيشنهاد قيمت به محل شرکت مراجعه نموده و حداکثر تا تاريخ 23/12/96 پايان وقت اداري به دبيرخانه شرکت واقع در جاده سنتو، بين ميدان کارگر و سه راه فرودگاه، شرکت خانه¬ سازي پيش ¬ساخته آذربايجان ساختمان اداري ارائه نمايند

آگهي مزايده.pdf

 شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در راستاي مصوبه های شماره ( 2-617 مورخه 17/11/96 ) ، ( 2-618 مورخه 08/12/96 ) هيئت مديره شرکت در نظر دارد تعدادی از املاک خود را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان خريد مي­توانند همه روزه از ساعت 9 الي 12 ظهر به منظور بازديد و دريافت برگ مزايده و فرم مخصوص پيشنهاد قيمت به محل شرکت مراجعه نموده و حداکثر تا تاريخ 23/12/96 پايان وقت اداري به دبيرخانه شرکت واقع در جاده سنتو، بين ميدان کارگر و سه راه فرودگاه، شرکت خانه­ سازي پيش ­ساخته آذربايجان ساختمان اداري ارائه نمايند و نتيجه پيشنهادات رسيده پس از تشکيل کميسيون مزايده اعلام خواهد شد. ضمناً کليه هزينه­هاي آگهي به عهده برندگان مي­باشد و شرکت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است %

رديف

ملک

مساحت (m2)

مساحت بالکن (m2)

آدرس

نحوه واگذاري

قيمت پايه (ريال)

ميزان سپرده (ريال)

توضیحات

1

مغازه شماره 5

97/61

14/54

بازار مشروطه

سر قفلی

6،040،000،000

302،000،000

50% نقداً 50% در اقساط 12 ماه

2

مغازه شماره 8

85/82

-

بازار مشروطه

سر قفلی

7،042،250،000

353،000،000

50% نقداً 50% در اقساط 12 ماه

3

مغازه شماره 3

28/34

-

بازار مشروطه

سر قفلی

2،319،600،000

116،000،000

50% نقداً 50% در اقساط 12 ماه

4

مغازه شماره 2

14/33

-

بازار مشروطه

سر قفلی

2،319،800،000

116،000،000

50% نقداً 50% در اقساط 12 ماه

5

مغازه شماره 1

55/55

-

بازار مشروطه

سر قفلی

6،943،750،000

348،000،000

50% نقداً 50% در اقساط 12 ماه

6

مغازه شماره 41

22

-

بازار مشروطه

سر قفلی

2،970،000،000

149،000،000

50% نقداً 50% در اقساط 12 ماه

7

زمین مسکونی قطعه 359

180

-

ولیعصر 2

قراداد واگذاری

3،420،000،000

171،000،000

50% نقداً 50% در اقساط 12 ماه

8

زمین مسکونی قطعه 360

180

-

ولیعصر 2

قراداد واگذاری

3،600،000،000

180،000،000

50% نقداً 50% در اقساط 12 ماه

9

مغازه شماره 3

35

25/17

خیابان ستارخان

پیش فروش

2.665.000.000

134.000.000

30% نقداً 40% در اقساط 12 ماه و 30% در زمان تحویل

10

مغازه شماره 4

15/44

50/21

خیابان ستارخان

پیش فروش

4.160.000.000

208.000.000

30% نقداً 40% در اقساط 12 ماه و 30% در زمان تحویل

11

واحد خدماتی شماره 1

65/100

-

خیابان ستارخان

پیش فروش

3.019.500.000

151.000.000

30% نقداً 40% در اقساط 12 ماه و 30% در زمان تحویل

12

واحد خدماتی شماره 2

89/70

-

خیابان ستارخان

پیش فروش

2.691.000.000

135.000.000

30% نقداً 40% در اقساط 12 ماه و 30% در زمان تحویل

13

جای مغازه شماره 25

39/33

-

خیابان ستارخان

سر قفلی

2،753،100،000

138،000،000

50% نقداً 50% در اقساط 12 ماه

14

زمین مسکونی آپارتمانی صبا

13/5658

-

شهرک سفیر امید(طالقانی)

سند شش دانگ

84،871،950،000

4،244،000،000

50% نقداً 50% در اقساط 12 ماه

15

جای مغازه

65/85

-

شهر جدید سهند

قرارداد واگذاری

888،975،000

45،000،000

نقد

16

جای مغازه

43/02

-

شهر جدید سهند

قرارداد واگذاری

559،260،000

28،000،000

نقد

 واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ