چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 10 اسفند 1396     |     کد : 1064

" آگهی مزايده املاک "

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز هیئت مدیره محترم شرکت در نظر دارد تعداد 30 دستگاه واحد مسکونی ،تجاری و خدماتی خود را ازطریق مزایده عمومی براساس قیمت پایه کارشناسی به شرح ذیل به....


شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز هیئت مدیره محترم شرکت در نظر دارد تعداد 30 دستگاه واحد مسکونی ،تجاری و خدماتی خود را ازطریق مزایده عمومی براساس قیمت پایه کارشناسی به شرح ذیل به فروش برساند لذا متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اوراق مربوطه واسناد مزایده به نشانی تبریز – بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز به امورقراردادها مراجعه و یابا شماره تلفن 32672166 تماس حاصل نمایند . درضمن متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزوحومه به آدرس :Bus. Tabriz. ir مراجعه نمایند .
1) محل دريافت اسناد مزایده : تبريز - بلوار پنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز واحد امور قراردادها
2) ميزان سپرده نقدي وشماره حساب یاضمانتنامه بانکی معتبر : واریز مبلغ سپرده اعلامی هرملک به عنوان سپرده شرکت درمزایده به شماره حساب 1006135007 نزد بانک شهر شعبه آزادی بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريزوحومه و یا ضمانتنامه بانکی به مبالغ اعلامی بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه بااعتبارسه ماهه صادر و تسلیم خواهد شد.
3) مهلت ارائه اسناد : ازتاريخ نشر آگهي لغايت آخر وقت اداري (14 بعد از ظهر) روز سه شنبه مورخه 96/12/22
4)زمان ومكان برگزاري مزایده : روز سه شنبه ساعت 14/30 بعدازظهرمورخه 96/12/22 بلوارپنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه
بديهي است شركت در مزایده به منزله قبول شروط وتكاليف مقرردراسناد مزایده بوده وشركت واحد باتصويب هيئت مديره در رد ياقبول پيشنهادات مختاراست وهزينه درج آگهي ها به عهده برنده مزایده خواهد بود ضمناً مشروح شرايط مزایده دراسناد مزایده موجود ميباشد .
شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه

PDF چاپ چاپ