چهارشنبه 29 اسفند 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 14 بهمن 1396     |     کد : 1048

((آگهی مزایده عمومی فروش املاک))

((آگهی مزایده عمومی فروش املاک)) شهرداری منطقه 7 تبریز

شهرداری منطقه 7 تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 31/64453 مورخه 18/ 10/ 96 شهردار محترم کلانشهر تبریز تعدادی از املاک حوزه استحفاظی خود را به شرح زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .

شهرداری منطقه 7 تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 31/64453 مورخه 18/ 10/ 96 شهردار محترم کلانشهر تبریز تعدادی از املاک حوزه استحفاظی خود را به شرح زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . لذا متقاضیان ( اشخاص حقیقی و حقوقی ) می توانند از تاریخ نشر این آگهی جهت دریافت اسناد مزایده و اطلاع از شرایط آن در وقت اداری پس از واریز مبلغ 000/500 ریال بابت خرید اسناد مزایده به حساب جاری شماره 100786706498 نزد شعبات بانک شهر بنام شهرداری منطقه 7 تبریز اقدام و با در دست داشتن اصل فیش بانکی به واحد املاک شهرداری منطقه 7 واقع در 35 متری شهرک اندیشه ساختمان شهرداری منطقه 7 طبقه همکف مراجعه نمایند.

 

توضیحات :

1- مهلت فروش اسناد مزایده از تاریخ نشرآگهی تا ساعت 00/12 روز سه شنبه مورخه 24/11/96 خواهد بود.

2- آخرین مهلت قبول پیشنهادات قیمت تا ساعت 00/12 روز سه شنبه مورخه 24/11/96 می باشد .

3- تاریخ برگزاری کمیسیون مزایده و بازگشایی و قرائت پیشنهادات قیمت ، راس ساعت 30/14 روز سه شنبه مورخه 24/11/96 در محل ساختمان شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی نبش خیابان لاله زار جنوبی خواهد بود .

4- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری می باشد .

5- در صورتیکه برنده اول و نفر دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و درصورت رد پیشنهادات سپرده ها قابل استرداد می باشد.

7- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

8- به پیشنهادات فاقدسپرده،مخدوش،مشروط وپیشنهاداتی که بعداز مهلت مقررشده واصل شود ترتیب اثرداده نخواهد شد .

9- در صورتیکه شرکت کنندگان اشخاص حقوقی باشند نباید هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل شرکت مشمول  قانون منع مداخله کارکنان دولت باشند

10- ســایراطلاعات لازم مربوط به اسناد مزایده درفرم شرایط شرکت درمــزایده ودر آدرس اینتـرنتی: سامانه مناقصات ومزایدات شهرداری تبریز وm7.tabriz.ir  مندرج می باشد.

 

ردیف

قطعه

مساحت

کاربری

آدرس

 

نوع سند

قیمت پایه مزایده(ریال)

5% سپرده   شرکت در مزایده(ریال)

 

1

8

200

مسکونی

امتداد 35 متری لاله-بعد از پمپ گاز CNG

قرارداد واگذاری

000/000/400/2 ریال

000/000/120 ریال

 

2

9

200

مسکونی

امتداد 35 متری لاله-بعد از پمپ گاز CNG

قرارداد واگذاری

000/000/400/2 ریال

000/000/120 ریال

 

3

14

30/186

مسکونی

امتداد 35 متری لاله-بعد از پمپ گاز CNG

قرارداد واگذاری

000/450/142/2 ریال

500/122/107 ریال

 

4

2

49/2384

خدمات شهری(جایگاه CNG )

شهرک اندیشه-بولوار تشیع-انتهای پارک مهر ولایت

قرارداد واگذاری

000/880/613/28 ریال

000/694/430/1 ریال

 

                                                                                                   

                                                                                                       علی یوسف زاد فرخی

                                                                                                       شهردارمنطقه 7 تبریز                                                                                                        


مدیریت سایت