جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 16 بهمن 1396     |     کد : 1045

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2/15/6346 مورخ 07/11/1396 یک واحد آپارتمان مسکونی و سرقفلی یک باب مغازه را بشرح جدول زیر از طریق مزایده به فروش می رساند.

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2/15/6346 مورخ 07/11/1396 یک واحد آپارتمان مسکونی و سرقفلی یک باب مغازه را بشرح جدول زیر از طریق مزایده به فروش می رساند. 

لذا متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 14:30 مورخ 28/11/1396 به امور مشتریان سازمان واقع در میدان ساعت نبش خیابان مقصودیه و مصلی مراجعه و تحویل نمایند.

ردیف

شرح واگذاری

کاربری

متراژ (متر مربع)

قیمت پایه هر متر مربع (ريال)

قیمت پایه کل (ريال)

1

یک واحد مسکونی در سربالایی ولیعصر- برج مخابرات

مسکونی

150

32,000,000

4,800,000,000

2

یک باب مغازه در پاساژ برق

تجاری

57/46

90,000,000

4,191,300,000

 

1-    میزان سپرده شرکت در مناقصه 5% قیمت کل پایه هر یک از واحدها می باشد.

2-    سازمان در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد.

3-    هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

4-    هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

5-    سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه سازمان و یا به سایت سازمان به نشانی   fava.tabriz.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 35535077-041 تماس حاصل فرمایید.

                                                                                             احمد فیضی

                                                                                             رئیس سازمانPDF چاپ چاپ