شنبه 15 آذر 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 18 بهمن 1396     |     کد : 1040

آگهي مناقصه عمومی

آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه يك تبريز

شهرداري منطقه يك تبريز در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره 6/3/24357 و 6/3/24362 و 6/3/24363 و 6/3/24364 و 6/3/24365 و 6/3/24368 همگی مورخه 08/11/96 عملیات اجرائی پروژه های ذیل را به مناقصه بگذارد.

شهرداري منطقه يك تبريز در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره 6/3/24357 و 6/3/24362 و 6/3/24363 و 6/3/24364 و 6/3/24365 و 6/3/24368 همگی مورخه 08/11/96 عملیات اجرائی پروژه های ذیل را  به مناقصه بگذارد.

1-    پروژه خط کشی محوری معابر و عابر پیاده با رنگ سرد ترافیکی و خط کشی علائم افقی و نوشتاری با رنگ دو جزئی ترافیکی در سطح منطقه یک با برآورد اولیه 000/000/000/1 ریال و مبلغ سپرده 000/000/50 ریال ( شرکتهای دارای پایه 5 در رشته راه و ترابری  )

2-    پروژه تهیه مصالح زیرسازی و اجرای آسفالت دستمزدی در ( صالح آباد ، یوسف آباد ، بارنج و ولیعصر ، ملازینال ، احمد آباد ، ایده لو ، خیابان امام ، عباسی  ، چایکنار ، فخرنیا ، شفیع زاده ، توانیر و ، دروازه تهران ، گلکار ) و کوچه های اطراف بابرآورد اولیه 000/000/000/2 ریال و مبلغ سپرده 000/000/100 ریال ( شرکتهای دارای پایه 5 در رشته راه و ترابری)

3-    پروژه درزگیری رویه های آسفالتی در خیابانهای ( بلوار 29 بهمن ، یوسف آباد ، اتوبان پاسداران ، ولیعصر ، چایکنار ، بلوار استاد شهریار ، دروازه تهران ، عباسی ، ایده لو ، یوسف آباد ) و محلات مربوطه و سایر خیابانهای در صورت نیاز  بابرآورد اولیه 000/000/000/2 ریال و مبلغ سپرده 000/000/100 ریال ( شرکتهای دارای پایه 5 در رشته راه و ترابری)

4-    پروژه اصلاح هندسی معابر در میدان ولی امر ، یوسف آباد ، گلکار ، سربالایی ولیعصر ، کریم خان ، سعدی و سایر معابر در صورت نیاز با برآورد اولیه 000/000/500/2 ریال و مبلغ سپرده 000/000/125 ریال ( شرکتهای دارای پایه 5 در رشته راه و ترابری)

5-    پروژه احداث سرویس بهداشتی در پارک ولیعصر تبریز با برآورد اولیه 000/000/100/1 ریال و مبلغ سپرده 000/000/55 ریال ( شرکتهای دارای پایه 5 در رشته ابنیه)

6-    پروژه تهیه مصالح ساخت و نصب گاردریل در سطح منطقه یک با برآورد اولیه 000/000/000/1 ریال و مبلغ سپرده 000/000/50 ریال ( شرکتهای دارای پایه 5 در رشته راه و ترابری)

لذا از شركتهای واجد شرایط و رتبه بندی و دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی  بر اساس حداقل پایه های ذکر شده دعوت میشود از تاریخ انتشار آگهی تا مورخه 29/11/96 با در دست داشتن پایه به روز و آخرین آگهی تغییرات شرکت جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي  منطقه مستقر در ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداري منطقه يك واقع در خیابان دو بانده گلکار انتهای خیابان ترافیک جنب پارک مینیاتور مراجعه نمایند . آخرین مهلت قبول پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری منطقه یک واقع در خیابان فارابی نرسیده به پل بهشتی ساختمان شهرداری منطقه یک مورخه 30/11/96 تا ساعت 13:30 بوده و تاریخ تشکیل کمیسیون و بازگشایی پیشنهادات روز دوشنبه مورخه 30/11/96 ساعت 14:30 واقع در خیابان آزادی چهار راه ابوریحان نبش لاله زار جنوبی ساختمان شهرداری تبریز اتاق جلسه می باشد . رعایت ظرفیت کاری و پروژه های در دست اجرای پیمانکاران  الزامی بوده و مسئولیت آن به عهده شرکت های مربوطه  خواهد بود.  بدیهی است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط شرکت در مناقصه مندرج و جزء لاینفک قرارداد خواهد بود . ضمناً شرکتها و پیمانکاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی شهرداری مراجعه نمایند .

 

 

                                                                                                                   محمدعلی مولاخواه اصل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           شهردار منطقه   یک                                          PDF چاپ چاپ