جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 13 خرداد 1393     |     کد : 102

آگهی مناقصه عمومی : مرحله اول

سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز به استناد مجوز شماره 2/15/1289 مورخه 28/2/1393 هیئت مدیره سازمان در نظر دارد خرید تجهیزات سخت افزاری کامپیوتر را به شرکت های واجد شرایط با شرایط زیر واگذار نماید:

سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز به استناد مجوز شماره 2/15/1289 مورخه 28/2/1393 هیئت مدیره سازمان در نظر دارد خرید تجهیزات سخت افزاری کامپیوتر را به شرکت های واجد شرایط با شرایط زیر واگذار نماید:
1-    موضوع مناقصه : خرید 137 دستگاه کامپیوتر مطابق مشخصات فنی مندرج در لیست قیمت ها
2-    مبلغ برآورد اولیه 4,378,520,000 ریال
3-    مدت انجام کار یکماه
4-    میزان سپرده شرکت در مناقصه 19,635,560 ریال
5-    مدت ارائه پیشنهاد از روز دوشنبه 12/03/93 لغایت ساعت 14 روز دوشنبه مورخه 26/03/93  و محل تحویل ، دبیرخانه سازمان می باشد.
6-    زمان بازگشائی پیشنهادات مناقصه روز سه شنبه  مورخه 27/03/1393 راس ساعت 14:30 و در محل سازمان خواهد بود.
7-    سازمان در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
8-    هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
9-    سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان واقع در میدان ساعت، انتهای کوچه مقصودیه، روبروی مسجد کدخداباشی، مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 04115546144 تماس حاصل فرمایید.

فرید پناهی – مدیر عامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جهت دریافت اسناد روی آنها کلیک نمایید.

فرم مشخصات صاحبان امضا
فرم تقاضاي شركت در مناقصه
شرايط مناقصه
برگ پيشنهاد قيمت


PDF چاپ چاپ