جمعه 8 اسفند 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 28 ارديبهشت 1392     |     کد : 10

آگهی دعوت به مناقصه شهرداری منطقه 6

شهرداری منطقه 6 در نظر دارد عمليات اجرایی پروژه حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز نواحی 7 و 8 و 9 و 10 حوزه استحفاظی خود را از طريق مناقصه عمومي به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط، مورد تأييد سازمان پارکها و فضای سبز به پيمان واگذار نمايد.
PDF چاپ چاپ