جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 منطقه شش
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 6 تبریز

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 6 تبریز
پنجشنبه 15 بهمن 1394

آگهی مناقصه عمومی(خدمات شهری)

آگهی مناقصه عمومی(خدمات شهری) شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده ، عملیات اجرایی خدمات شهری مشروحه زیر را در سال 1395 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط به مدت یک سال واگذار نماید.
سه شنبه 22 دي 1394

آگهی مناقصه عمومی(فضای سبز)

آگهی مناقصه عمومی(فضای سبز) شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده، پروژه های فضای سبز مشروحه زیر را در سال 1395 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید:
سه شنبه 15 دي 1394

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده ، عملیات اجرایی خدمات شهری مشروحه زیر را در سال 1394 از طزیق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط به مدت سه سال واگذار نماید :
پنجشنبه 14 آبان 1394

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده ، تعدادی از قطعات کارگاهی و تجاری و مسکونی خود را واقع در شهرک صنفی و صنعتی مایان از طریق مزایده به فروش برساند.
چهارشنبه 29 مهر 1394

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده ،پروژه های عمرانی مشروحه زیر را در سال 1394 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید:
چهارشنبه 25 شهريور 1394

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده، پروژه های عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
يکشنبه 2 شهريور 1393

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 6 عملیات اجرایی خدمات شهری ناحیه یک خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار می نماید.
دوشنبه 23 تير 1393

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شهرداری منطقه 6 تعدادی از قطعات کارگاهی و تجاری خود واقع در شهرک صنفی و صنعتی مایان را از طریق مزایده واگذار می کند.
يکشنبه 25 خرداد 1393

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه 24 ارديبهشت 1393