يکشنبه 31 شهريور 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 مناقصات
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مزایده عمومی املاک

آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری منطقه 6 تبریز

آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری منطقه 6 تبریز شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده به شماره 31/11026 مورخه 26/02/1398 به پیوست، تعداد پنجاه و هشت قطعه از قطعات تجاری ( مغازه و جای مغازه) و کارگاهی برای مشاغل مزاحم واقع در شهرک صنفی و صنعتی مایان را به صورت 50 درصد نقد و مابقی 50 درصد بصورت اقساطی در فرجه 12 ماهه با اخذ تضمین مناسب به فروش برساند.
پنجشنبه 9 خرداد 1398

مزایده شماره 140-98

واگذاری اجاره‌ی یکساله‌ی فضاهای تبلیغاتی داخل واگن های قطارشهری تبریز

واگذاری اجاره‌ی یکساله‌ی فضاهای تبلیغاتی داخل واگن های قطارشهری تبریز شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا فضاهای تبلیغاتی داخل واگن های خط یک ( مشتمل بر پخش آگهی از مانیتورها و نصب آگهی بر روی دستگیره ها و بدنه‌ی واگن ها ) را، از طریق مزایده، به مدت یک سال به اجاره واگذار نماید .
چهارشنبه 8 خرداد 1398

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه چهار تبریز

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه چهار تبریز شهرداری منطقه چهار تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را به شرح ذیل از طریق تشریفات مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای رتبه دار و واجد شرایط واگذار نماید
چهارشنبه 8 خرداد 1398

آگهی مناقصه آزاد

آگهی مناقصه آزاد شهرداری منطقه 9 تبریز

آگهی مناقصه آزاد شهرداری منطقه 9 تبریز شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژه هایی با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه آزاد(عمومی) به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:
چهارشنبه 8 خرداد 1398

آگهي مناقصه عمومی

آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه يك تبريز

آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه يك تبريز شهرداري منطقه يك تبريز در نظر دارد به استنادمجوزهای شماره 6/3/3926 مورخه 29/02/1398 و 6/3/3924 مورخه 29/02/1398 و 6/3/3928 مورخه 29/02/1398 و 6/3/3925 مورخه 29/02/1398 و 66/3/1795 مورخه 04/02/1398 و 6/3/3927 مورخه 29/02/1398 و 6/3/1793 مورخه 04/02/1398 عملیات اجرائی پروژه ی ذیل را به مناقصه بگذارد.
سه شنبه 7 خرداد 1398

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز

آگهی مزایده عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره سازمان ، اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ برج سفید به آدرس چهارراه آبرسان- زیرزمین مجتمع تجاری برج سفیدوپارکینگ سبلان واقع درخیابان شهیدمدنی(دارایی اول) کوچه امام جمعه را به شرح جدول ذیل به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه 7 خرداد 1398

#آگهی_مناقصه_عمومی

#آگهی_مناقصه_عمومی سازمان عمران تبریز در نظردارد مناقصه عملیات اجرائی روگذرهمسان پل کابلی را طبق برآورد اولیه و مشخصات فنی از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه 7 خرداد 1398

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی آگهی مناقصه عمومی پروژه های عمرانی شهرداری منطقه 7 تبریز
يکشنبه 5 خرداد 1398

آگهی مزایده املاک

آگهی مزایده املاک سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز

آگهی مزایده املاک سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز املاک مازاد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز از طریق مازیده عمومی بفروش می رسد.
شنبه 4 خرداد 1398

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شهرداري منطقه يك تبريز

آگهی مزایده عمومی شهرداري منطقه يك تبريز شهرداري منطقه يك تبريز در نظر دارد براساس مجوزهای 31/10507 مورخه 24/02/98 و 31/10513 مورخه 24/02/98 محل های مشخص را با شرایط ذیل به افراد واجد شرایط برای ردیف 1 الی 4 به مدت یک سال و برای ردیف 5 به مدت 5 سال طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری بصورت اجاره ای واگذار نماید.
پنجشنبه 2 خرداد 1398