چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 مناقصات
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مناقصه عمومي

آگهی مناقصه عمومي شهرداری منطقه سه تبریز به استناد مجوزهای ماخوذه در نظر دارد پروژه هاي زير را با مشخصات مندرج ذيل از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد
دوشنبه 28 بهمن 1392

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه .
چهارشنبه 13 آذر 1392

آگهي مزايده

آگهي مزايده هيات مديره محترم،در نظر دارد مقدار حدودي 100 تن كاغذ باطله خود را از طريق مزايده طبق شرايط مندرج در اسناد مزايده بفروش برساند...
سه شنبه 21 آبان 1392

تجدید مزایده زمین

تجدید مزایده زمین سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداري تبريزدرنظردارد به استناد مصوبه شماره 1512مورخ 31/06/92 پانزدهمين جلسه هیأت مدیره محترم سازمان تعدادچهار قطعه زمین واقع در شهرک مرزداران را با مشخصات ذیل از طریق مزایده بفروش رساند
چهارشنبه 15 آبان 1392

آگهي مزايده

آگهي مزايده سازمــان مديريت پســماندهاي شهرداري تــبريز به استـناد مجـوز شماره 1800 - 12890 مورخـه 12/11/1391 هيات مديره محترم سازمان ، در نظر دارد سه قطعه زمين ....
دوشنبه 13 آبان 1392

آگهي مناقصه عمومي شهرداري منطقه 8

آگهي مناقصه عمومي شهرداري منطقه 8
دوشنبه 13 آبان 1392

شرایط شرکت در مزایده کتبی فروش آهن آلات،ميلگرد،روغن سوخته،کابل مسی،آلومینیوم و یک قطعه زمین مسکونی

شرایط شرکت در مزایده کتبی فروش آهن آلات،ميلگرد،روغن سوخته،کابل مسی،آلومینیوم و یک قطعه زمین مسکونی
پنجشنبه 25 مهر 1392

آگهی مزایده زمین

آگهی مزایده زمین سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداري تبريزدرنظردارد به استناد مصوبه شماره 1512مورخ 31/06/92 پانزدهمين جلسه هیأت مدیره محترم سازمان تعدادچهار قطعه زمین واقع در شهرک مرزداران را با مشخصات ذیل از طریق مزایده بفروش رساند.
سه شنبه 23 مهر 1392

"آگهي فراخوان"

"آگهي فراخوان" واگذاري اتوبوس و خطوط به بخش خصوصي(اشخاص حقوقي)//شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
شنبه 20 مهر 1392

آگهی مزایده

آگهی مزایده به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد بازارچه بیلانکوه و شقایق را از طریق برگزاری مزایده به مدت دو سال شمسی به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید
چهارشنبه 3 مهر 1392