يکشنبه 22 فروردين 1400 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 مناقصات
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

" آگهی مزايده اقلام اسقاط"

" آگهی مزايده اقلام اسقاط"

"  آگهی مزايده  اقلام اسقاط" شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
سه شنبه 12 اسفند 1399

آگـهـی مناقصه عمومی (حجمی یک مرحله ای)

آگـهـی مناقصه عمومی (حجمی یک مرحله ای) سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به استناد مجوز ماخوزه در نظر دارد واگذاری برخی امورات را به مدت یکسال از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید.
دوشنبه 11 اسفند 1399

آگـهـی مناقصه عمومی

آگـهـی مناقصه عمومی سازمان فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی شهرداری تبریز در نظر دارد برخی پروژه های خود را با مشخصات را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .
دوشنبه 11 اسفند 1399

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 7 تبریز
دوشنبه 4 اسفند 1399

آگهی مناقصه آزاد (عمومی)

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 9 تبریز

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 9 تبریز شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه آزاد (عمومی) به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه 4 اسفند 1399

آگهی تجدید مزایده عمومی

آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری فضای تبلیغاتی (باکس) 2 گروه از سایه بانهای مسیر تندرو

آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری فضای تبلیغاتی (باکس)  2 گروه از سایه بانهای مسیر تندرو شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
دوشنبه 4 اسفند 1399

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی واگذاری فضای تبلیغاتی تمام بدنه تعداد 400 دستگاه اتوبوس(30 دستگاه اتوبوس دوکابین مسیر تندرو و370 دستگاه اتوبوس تک کابین بخش خصوصی مسیرهای شناور)

آگهی مزایده عمومی واگذاری فضای تبلیغاتی تمام بدنه تعداد 400 دستگاه اتوبوس(30 دستگاه اتوبوس دوکابین مسیر تندرو و370 دستگاه اتوبوس تک کابین بخش خصوصی مسیرهای شناور)  شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
دوشنبه 4 اسفند 1399

آگهی مناقصـــه

آگهی مناقصـــه فروش و شارژ و کنترل كارت بليت الكترونيكي

آگهی مناقصـــه فروش و شارژ و کنترل كارت بليت الكترونيكي شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه
شنبه 2 اسفند 1399

آگهـی مناقـصه عمـومی

آگهـی مناقـصه عمـومی آگهـی مناقـصه عمـومی شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد باستناد مجوز مآخوذه پروژه حمل ونقل ترافیکی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان(حقیقی وحقوقی) واجد شرایط که دارای رتبه بندی با شرایط ذیل به پیمان واگذار نماید
پنجشنبه 30 بهمن 1399

مزایده املاک

آگهی مزایده فروش املاک در شهرداری منطقه 7 تبریز

آگهی مزایده فروش املاک در شهرداری منطقه 7 تبریز شهرداری منطقه 7 تبریز در نظر دارد به استناد مجوز مآخوذه به شماره 73530/31 مورخه 1399/11/21 شهردار محترم کلانشهر تبریز، املاک مشروحه ذیل را ((با شرایط نقدی)) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند...
يکشنبه 26 بهمن 1399