جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 سازمان زیباسازی
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی فراخوان طرح، ساخت و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی ورودی های شهر تبریز

آگهی فراخوان طرح، ساخت و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی ورودی های شهر تبریز
سازمان زيباسازي شهرداري تبریز در نظر دارد نسبت به انتخاب طرح، ساخت و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی در مسیرهای ورودی تبریز را از طریق فراخوان محدود اقدام نماید.
چهارشنبه 12 خرداد 1395

آگهی فراخوان عمومی مربوط به خرید ، نصب و راه اندازی آسانسور

آگهی فراخوان عمومی مربوط به خرید ، نصب و راه اندازی آسانسور 
سازمان زيباسازي شهرداري تبریز به استناد مجوز شماره 274/76 مورخ 95/1/21 هیئت مدیره سازمان در نظر دارد نسبت به خرید ، نصب و راه اندازی ده دستگاه آسانسور مطابق شرایط و تجهیزات درخواستی بشرح اسناد فراخوان عمومی اقدام نماید.
سه شنبه 21 ارديبهشت 1395

آگهی مزایده عمومی(3)

آگهی مزایده عمومی(3) سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیئت مدیره به شماره 111000/76 مورخ 94/10/19 در نظر دارد پک های شماره 4 و 19 فضاهای تبلیغاتی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید.
پنجشنبه 1 بهمن 1394

آگهی مزایده عمومی (2)

آگهی مزایده عمومی (2)
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیئت مدیره به شماره 10800/76 مورخ 94/10/13 در نظر دارد پک های شماره 17 و 18 مربوط به تعداد 158 عدد لایت باکس موجود در سطح شهر را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید.
پنجشنبه 24 دي 1394

آگهی مزایده عمومی (2)

آگهی مزایده عمومی (2)
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیئت مدیره به شماره 10800/76 مورخ 94/10/13 در نظر دارد پک های شماره 17 و 18 مربوط به تعداد 158 عدد لایت باکس موجود در سطح شهر را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید.
پنجشنبه 24 دي 1394

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیئت مدیره به شماره های 7251/76 و 7256/76 مورخ 94/7/5 در نظر دارد پک های شماره 8 و 16 فضاهای تبلیغاتی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید .
چهارشنبه 20 آبان 1394

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیئت مدیره به شماره های 7251/76 ، 7253/76 و 7256/76مورخ 94/7/12 در نظر دارد پک های شماره 8 ، 15 و 16 فضاهای تبلیغاتی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید .
چهارشنبه 29 مهر 1394

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیئت مدیره به شماره 4838/76 مورخ 94/5/3 در نظر دارد : محل های تبلیغاتی پک شماره 11 فضاهای تبلیغاتی را از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید .
يکشنبه 18 مرداد 1394

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی آگهی مزایده عمومی
يکشنبه 2 شهريور 1393

اصلاحیه آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز

اصلاحیه آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز اصلاحیه آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز
پنجشنبه 26 تير 1393