جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 سازمان زیباسازی
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی فراخوان عمومی نورپردازی ساختمان جدید صداوسیما

آگهی فراخوان عمومی نورپردازی ساختمان جدید صداوسیما سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظردارد نورپردازی ساختمان جدید صداوسیما را از طریق فراخوان عمومی واگذار نماید.
دوشنبه 8 شهريور 1395

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 3403/76 مورخ 95/04/27 در نظر دارد پکهای شماره 1 و 2 فضاهای تبلیغاتی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه 30 مرداد 1395

آگهی فراخوان عمومی نورپردازی رستوران چینی

آگهی فراخوان عمومی نورپردازی رستوران چینی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظردارد نورپردازی رستوران چینی را از طریق فراخوان عمومی واگذار نماید.
يکشنبه 24 مرداد 1395

آگهی فراخوان عمومی نورپردازی بلوک C ساختمان استادان

آگهی فراخوان عمومی نورپردازی بلوک C ساختمان استادان سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظردارد نورپردازی بلوک C ساختمان استادان را از طریق فراخوان عمومی واگذار نماید.
چهارشنبه 20 مرداد 1395

آگهی فراخوان عمومی نورپردازی فاز اول مهران رود

آگهی فراخوان عمومی نورپردازی فاز اول مهران رود سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظردارد نورپردازی فاز اول مهران رود را از طریق فراخوان واگذار نماید.
يکشنبه 20 تير 1395

آگهی تمدید فراخوان طرح، ساخت و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی ورودی های شهر تبریز

آگهی تمدید فراخوان طرح، ساخت و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی ورودی های شهر تبریز سازمان زيباسازي شهرداري تبریز در نظر دارد نسبت به انتخاب طرح، ساخت و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی در مسیرهای ورودی تبریز را از طریق فراخوان محدود اقدام نماید.
سه شنبه 15 تير 1395

فراخوان حفاظت و نگهداری از پروژه های پل سنگی و پل قاری

فراخوان حفاظت و نگهداری از پروژه های پل سنگی و پل قاری سازمان زیباسازی در نظر دارد بمنظور حفاظت و نگهداری از دستبرد ،پروژه های پل سنگی و پل قاری را از طریق فراخوان عمومی به مناقصه بگذارد.
يکشنبه 6 تير 1395

فراخوان اصلاح و روشن نمودن پروژه های سازمان زیباسازی

فراخوان اصلاح و روشن نمودن پروژه های سازمان زیباسازی سازمان زیباسازی در نظر دارد بمنظور رفع خاموشی و ایرادات کلیه پروژه های اجراشده خود، اصلاح و روشن نمودن پروژه های ذیل را از طریق فراخوان به مناقصه بگذارد.
يکشنبه 6 تير 1395

آگهی فراخوان عمومی نورپردازی دکل ایستگاه اول تله کابین واقع در عینالی

آگهی فراخوان عمومی نورپردازی دکل ایستگاه اول تله کابین واقع در عینالی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظردارد نورپردازی دکل ایستگاه اول تله کابین واقع در عینالی را از طریق فراخوان واگذار نماید.
پنجشنبه 3 تير 1395

آگهی فراخوان تهیه و نصب پلاک نوری در سطح شهر تبریز

آگهی فراخوان تهیه و نصب پلاک نوری در سطح شهر تبریز
سازمان زيباسازي شهرداري تبریز در نظر دارد تهیه و نصب 2000 عدد پلاک نوری شهر تبریز را به متقاضیان واجد شرایط از طریق فراخوان واگذار نماید.
پنجشنبه 20 خرداد 1395