جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 سازمان زیباسازی
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 5068/76 مورخ 95/06/20 در نظر دارد : پک شماره 10 فضاهای تبلیغاتی و بیلبورد سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز را از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه 20 آذر 1395

فراخوان اصلاح و روشن نمودن پروژه های سازمان زیباسازی

فراخوان اصلاح و روشن نمودن پروژه های سازمان زیباسازی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظر دارد به منظور رفع خاموشی و ایرادات فنی کلیه پروژه های اجرا شده به شرح مندرج در لینک ذیل را از طریق فراخوان عمومی به افراد حقوقی واجد شرایط با در نظر گرفتن موارد زیر واگذار نماید.
سه شنبه 25 آبان 1395

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 76/5068 مورخ 20/06/95 در نظر دارد، پک های شماره 5 و 10 فضاهای تبلیغاتی و بیلبورد های سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز و اول جاده ائل گلی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید. * بیلبورد سه وجهی اول جاده ائل گلی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه 25 آبان 1395

آگهی فراخوان عمومی نورپردازی برج بلور

آگهی فراخوان عمومی نورپردازی برج بلور سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظردارد نورپردازی برج بلور را از طریق فراخوان عمومی واگذار نماید.
سه شنبه 18 آبان 1395

آگهی فراخوان عمومی نورپردازی برج بلور

آگهی فراخوان عمومی نورپردازی برج بلور سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظردارد نورپردازی برج بلور را از طریق فراخوان عمومی واگذار نماید.
سه شنبه 18 آبان 1395

اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی نورپردازی زیر گذر و ورودی تونل های چای کنار از فلسطین تا پل قاری

اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی نورپردازی زیر گذر و ورودی تونل های چای کنار از فلسطین تا پل قاری سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظردارد نورپردازی زیر گذر و ورودی تونل های چای کنار از فلسطین تا پل قاری را از طریق فراخوان عمومی واگذار نماید.
شنبه 8 آبان 1395

آگهی فراخوان عمومی نورپردازی زیر گذر و ورودی تونل های چای کنار از فلسطین تا پل قاری

آگهی فراخوان عمومی نورپردازی زیر گذر و ورودی تونل های چای کنار از فلسطین تا پل قاری سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظردارد نورپردازی زیر گذر و ورودی تونل های چای کنار از فلسطین تا پل قاری را از طریق فراخوان عمومی واگذار نماید
دوشنبه 3 آبان 1395

آگهی تمدید فراخوان عمومی

آگهی تمدید فراخوان عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظردارد انجام انتشار و پخش پیش آگهی و اخطار و وصول عوارض را از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
يکشنبه 4 مهر 1395

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 5068/76 مورخ 95/06/20 در نظر دارد پکهای شماره 3 و 5 و 7 و 9 و 10 و 20 و 21 فضاهای تبلیغاتی و بیلبورد سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز و بیلبورد سه وجهی اول جاده ائل گلی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید :
شنبه 3 مهر 1395

آگهی فراخوان عمومی

آگهی فراخوان عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظردارد انجام انتشار و پخش پیش آگهی و اخطار و وصول عوارض را از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه 23 شهريور 1395