سه شنبه 8 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 مدیریت ها وشرکت ها
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهي مناقصه عمومی

آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه يك تبريز

آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه يك تبريز شهرداري منطقه يك تبريز در نظر دارد به استنادمجوزهای شماره 6/3/3926 مورخه 29/02/1398 و 6/3/3924 مورخه 29/02/1398 و 6/3/3928 مورخه 29/02/1398 و 6/3/3925 مورخه 29/02/1398 و 66/3/1795 مورخه 04/02/1398 و 6/3/3927 مورخه 29/02/1398 و 6/3/1793 مورخه 04/02/1398 عملیات اجرائی پروژه ی ذیل را به مناقصه بگذارد.
سه شنبه 7 خرداد 1398

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز

آگهی مزایده عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره سازمان ، اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ برج سفید به آدرس چهارراه آبرسان- زیرزمین مجتمع تجاری برج سفیدوپارکینگ سبلان واقع درخیابان شهیدمدنی(دارایی اول) کوچه امام جمعه را به شرح جدول ذیل به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه 7 خرداد 1398

آگهی مزایده املاک

آگهی مزایده املاک سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز

آگهی مزایده املاک سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز املاک مازاد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز از طریق مازیده عمومی بفروش می رسد.
شنبه 4 خرداد 1398

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شهرداري منطقه يك تبريز

آگهی مزایده عمومی شهرداري منطقه يك تبريز شهرداري منطقه يك تبريز در نظر دارد براساس مجوزهای 31/10507 مورخه 24/02/98 و 31/10513 مورخه 24/02/98 محل های مشخص را با شرایط ذیل به افراد واجد شرایط برای ردیف 1 الی 4 به مدت یک سال و برای ردیف 5 به مدت 5 سال طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری بصورت اجاره ای واگذار نماید.
پنجشنبه 2 خرداد 1398

آگهی مناقصه عمومی عمرانی

آگهی مناقصه عمومی عمرانی شهرداری منطقه 6 تبریز

آگهی مناقصه عمومی عمرانی شهرداری منطقه 6 تبریز شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده، پروژه های عمرانی مشروحه زیر را در سال 1398 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای صلاحیت و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید :
چهارشنبه 1 خرداد 1398

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی منطقه هشت شهرداری تبریز

آگهی مناقصه عمومی منطقه هشت شهرداری تبریز منطقه هشت شهرداری تبریز در نظر دارد پروژه های عمرانی به شرح جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای صلاحیت و رتبه لازم از مراجع زیر صلاح باشند و به شرح اسناد مناقصه واگذار نمایند.
سه شنبه 31 ارديبهشت 1398

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز

آگهی مزایده سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 83/866 مورخه 17/02/98 هیأت مدیــره محتــرم سازمان حــق بهره برداری موقت از منافع کانکس ها و چادرهای برزنتی با کاربری عرضه میوه و تره بار ، محصولات کشاورزی و دامی بمدت 1 سال مطابق با لیست مندرج در شرایط و اسناد مزایده واقع در سطح شهر با شرایط اختصاصی قید شده در اسناد مزایده بمـدت 1 سال از طریـق برگـزاری مزایـده عمـومی ( کتبی ) به اشخاص حقیـقی و حقـوقی با شرایط اختصاصی زیر واگذار نمایـد.
يکشنبه 29 ارديبهشت 1398

آگهي مناقصه عمومی

آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه يك تبريز

آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه يك تبريز شهرداري منطقه يك تبريز در نظر دارد به استنادمجوزهای شماره 6/3/3057 مورخه 19/02/1398 و 6/3/3053 مورخه 19/02/1398 و6/3/423 مورخه 18/01/1398 و 6/3/3054 مورخه 19/02/1398 و 6/3/3051 مورخه 19/02/1398 و 6/3/3055 مورخه 19/02/1398 و 6/3/3056 مورخه 19/02/1398 عملیات اجرائی پروژه ی ذیل را به مناقصه بگذارد.
يکشنبه 29 ارديبهشت 1398

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز

آگهی مزایده عمومی سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز   سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز در نظر دارد بهره برداری ازمنافع یکباب انباری در محوطه جهت بسته بندی ومحل استقراریکدستگاه کانکس تغذیه به اتوبوس های مسافربری مرکزی تبریز را به اشخاص حقوقی(صرفا"انجمن های امور صنفی شرکتهای مسافربری وشرکتهای ذینفع درامر حمل و نقل ) بمدت یک سال شمسی ازطریق مزایده کتبی (عمومی) با شرایط ذیل به اجاره واگذارنماید.
شنبه 28 ارديبهشت 1398

فراخوان

فراخوان ایده پردازی با موضوع درآمدهای پایدار شهری

فراخوان ایده پردازی با موضوع درآمدهای پایدار شهری مدیریت سرمایه گذاری شهرداری کلانشهر تبریز در نظر دارد از عموم شهروندان که دارای ایده ، طرح ، پروژه ، و یا سایر زمینه های قابل مشارکت و سرمایه گذاری که با شهرداری تبریز می توانند اجرا و پیاده سازی نمایند دعوت به ارائه ایده می نماید .
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1398