سه شنبه 8 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 مدیریت ها وشرکت ها
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مزایده عمومی (2)

آگهی مزایده عمومی (2)
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیئت مدیره به شماره 10800/76 مورخ 94/10/13 در نظر دارد پک های شماره 17 و 18 مربوط به تعداد 158 عدد لایت باکس موجود در سطح شهر را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید.
پنجشنبه 24 دي 1394

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عملیات اجرای ابنیه فنی و دیوار سنگی کانال خلیل آباد
سه شنبه 15 دي 1394

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) عملیات اجرایی اسکلت بتن آرمه
يکشنبه 15 آذر 1394

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم) واحدهای تجاری
شنبه 7 آذر 1394

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)
پنجشنبه 5 آذر 1394

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
پنجشنبه 28 آبان 1394

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان در نظر دارد به استناد مصوبه هیأت مدیره تعدادی از واحدهای تجاری و خدماتی خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند
شنبه 23 آبان 1394

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیئت مدیره به شماره های 7251/76 و 7256/76 مورخ 94/7/5 در نظر دارد پک های شماره 8 و 16 فضاهای تبلیغاتی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید .
چهارشنبه 20 آبان 1394

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیئت مدیره به شماره های 7251/76 ، 7253/76 و 7256/76مورخ 94/7/12 در نظر دارد پک های شماره 8 ، 15 و 16 فضاهای تبلیغاتی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید .
چهارشنبه 29 مهر 1394

آگهي مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي
پنجشنبه 9 مهر 1394