جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 سازمان توسعه عمران عون ابن علی و پارک طبیعت
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مزایده فروش املاک

آگهی مزایده فروش املاک سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد،املاک در اختیار خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند لذا از علاقمندان به شرکت در مزایده دعوت می شود جهت اخذ مدارک و اسناد مزایده به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند .
شنبه 25 مهر 1394

آگهی مناقصه خرید انواع لوله های پلی اتیلن

آگهی مناقصه خرید انواع لوله های پلی اتیلن سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد،نسبت به خرید انواع لوله های پلی اتیلن از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از علاقمندان به شرکت در مناقصه مذکور دعوت می شود جهت اخذ مدارک و اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند .
شنبه 25 مهر 1394

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبات هیات مدیره سازمان در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد ذیل به صورت اجاره بهاء از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از علاقمندان به شرکت در مزایده دعوت می شود جهت اخذ مدارک و اسناد مزایده به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند .
سه شنبه 10 شهريور 1394

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیات مدیره سازمان در نظر دارد نسبت به واگذاری چهار باب بوفه به شرح جدول ذیل به صورت اجاره بهاء دو سالانه از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از علاقمندان به شرکت در مزایده دعوت می شود جهت اخذ مدارک به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند .
شنبه 17 مرداد 1394

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه هیات مدیره سازمان ، املاک مشروحه با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی بفروش رساند فلذا از متقاضیان محترم دعوت می شود جهت اخذ فرم و اسناد شرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری از مورخه 7/5/94 لغایت آخروقت اداری روز دو شنبه مورخ 15/5/94 به آدرس اتوبان پاسداران ورودی عینالی جنب پارکینگ تله کابین به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.
يکشنبه 11 مرداد 1394

آگهی مزایده املاک سازمان توسعه و عمران عون بن علی شهردای تبریز

آگهی مزایده املاک سازمان توسعه و عمران عون بن علی شهردای تبریز سازمان توسعه و عمران عون بن علی شهردای تبریز در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار و مالکیت خود، با کاربری‌های مسکونی، تجاری و آموزشی، را به صورت نقد و اقساط(50% نقد و 50% اقساط یکساله بدون کارمزد) به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نموده و به فروش برساند. توضیحات بیشتر ...
سه شنبه 22 مهر 1393

آگهی مزایده (اجاره پارکینگ)

آگهی مزایده (اجاره پارکینگ) سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1821 مورخ 93/6/11 هئیت مدیره محترم سازمان پارکینگ عون بن علی واقع در ایستگاه اول تله کابین را به اشخاص حقوقی و حقیقی از طریق مزایده به مدت یکسال واگذار نماید .
چهارشنبه 26 شهريور 1393

آگهی مزایده اجاره دو باب بوفه

آگهی مزایده اجاره دو باب بوفه سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه شماره 1074 مورخ 09/04/93 هیات مدیره سازمان در نظر دارد اجاره دو باب بوفه واقع در اول و آخر ایستگاه تله کابین را به اشخاص حقوقی و حقیقی از طریق مزایده واگذار نماید .
يکشنبه 5 مرداد 1393

آگهی مناقصه عمومی پروژه بهسازی جاده دسترسی رستوران بام تبریز به ایستگاه دوم تله کابین

آگهی مناقصه  عمومی پروژه بهسازی جاده دسترسی رستوران بام تبریز به ایستگاه دوم تله کابین سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 820 مورخ 19/3/93 هئیت مدیره محترم سازمان ، پروژه بهسازی جاده دسترسی رستوران بام تبریز به ایستگاه دوم تله کابین را از طریق مناقصه عمومی و بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال 92 به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید .
پنجشنبه 2 مرداد 1393

آگهی تجدید مناقصه عمومی کف سازی پارک نهالستان

آگهی تجدید مناقصه عمومی کف سازی پارک نهالستان سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 815 مورخ 19/3/93 هئیت مدیره محترم سازمان ، پروژه کف سازی پارک نهالستان عون بن علی را از طریق مناقصه عمومی و بر اساس فهرست بهاء ابنیه سال 92 را به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید .
پنجشنبه 2 مرداد 1393