جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 سازمان مدیریت پسماند
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین
پنجشنبه 5 آذر 1394

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه آگهی مناقصه خدمات حمل پسماندهاي شهري و تامین یک نفر راننده لودر
پنجشنبه 5 آذر 1394

آگهی مناقصه

 آگهی مناقصه آگهی مناقصه خدمات حمل پسماندهاي شهري
پنجشنبه 5 آذر 1394

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه آگهی مناقصه خدمات حمل پسماندهاي شهري بدون راننده
پنجشنبه 5 آذر 1394

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه آگهی مناقصه خدمات حمل پسماندهاي شهري بدون راننده
دوشنبه 20 مهر 1394

آگهی مناقصه

 آگهی مناقصه آگهی مناقصه خدمات حمل پسماندهاي شهري و تامین یک نفر راننده لودر
دوشنبه 20 مهر 1394

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات جمع آوری و حمل روزانه پسماندهاي عادی شده بیمارستانی
شنبه 5 مهر 1393

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه حمل پسماندهاي شهري با دستگاههاي سمي تريلر
يکشنبه 30 شهريور 1393

آگهي مزايده

آگهي مزايده سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز به استناد مجوز شماره 1008-7070 مورخه 1392/11/16 هيأت مديره محترم سازمان، در نظر دارد سه قطعه زمين خود را با مشخصات ذيل، از طريق انجام تشريفات مزايده به فروش برساند متقاضيان مي توانند با مراجعه به دبيرخانه سازمان، نسبت به دريافت،تكميل وتسليم اسناد مزايده اقدام نمايند
شنبه 7 تير 1393