جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 سازمان مدیریت پسماند
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مناقصه

مناقصه احداث ساختمان نگهبانی وآمار

مناقصه احداث ساختمان نگهبانی وآمار سازمان مديريت پسماندهای شهرداری تبريز به استناد مجوز ....
شنبه 1 آبان 1395

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز
دوشنبه 17 اسفند 1394

آگهي مزايده املاک

آگهي مزايده املاک مزایده فروش املاک
يکشنبه 2 اسفند 1394

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه  عمومی مناقصه واگذاری انجام خدمات جمع آوری و حمل روزانه پسماندهاي عادی شده بیمارستانی
يکشنبه 2 اسفند 1394

آگهي مزايده سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز(بار دوم)

آگهي مزايده سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز(بار دوم)
پنجشنبه 15 بهمن 1394

آگهي مزايده

آگهي مزايده مزایده فروش املاک
دوشنبه 28 دي 1394

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه  عمومی مناقصه واگذاری انجام خدمات جمع آوری و حمل روزانه پسماندهاي عادی شده بیمارستانی
دوشنبه 28 دي 1394

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه  عمومی مناقصه واگذاری انجام خدمات حمل رجكت حاصل از پردازش پسماندهاي شهري
سه شنبه 1 دي 1394

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه  عمومی مناقصه واگذاری انجام خدمات جمع آوری و حمل روزانه پسماندهاي عادی شده بیمارستانی
سه شنبه 1 دي 1394

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه  مناقصه واگذاری انجام خدمات جمع آوری و حمل روزانه پسماندهاي عادی شده بیمارستانی
پنجشنبه 5 آذر 1394