جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 سازمان پایانه های مسافربری
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

فروش تعدادی الکتروموتورهای مستهلک و وسایل داغی تجهیزات CNG ازطریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حق

فروش تعدادی الکتروموتورهای مستهلک و وسایل داغی تجهیزات  CNG  ازطریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حق
شنبه 3 بهمن 1394

اجاره جایگاه CNG رسالت متعلق به شهرداری تبریزتحت نظارت سازمان پایانه های مسافربری تبریز جهت بهره بر

 اجاره جایگاه CNG رسالت متعلق به شهرداری تبریزتحت نظارت سازمان پایانه های مسافربری تبریز جهت بهره بر
شنبه 3 بهمن 1394

واگذاری قرارداد نگهداری و احداث فضای سبزمجموعه پایانه های مسافربری مرکزی وپایانه شمال غرب تبریز وحوز

واگذاری قرارداد نگهداری و احداث فضای سبزمجموعه پایانه های مسافربری مرکزی وپایانه شمال غرب تبریز وحوز
چهارشنبه 30 دي 1394

واگذاری تعدادی الکتروموتورهای مستهلک و وسایل داغی تجهیزات CNG مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی ب

واگذاری تعدادی الکتروموتورهای مستهلک و وسایل داغی تجهیزات  CNG مشروحه ذیل را از طریق مزایده  عمومی ب
يکشنبه 6 دي 1394

واگذاری قرارداد بهره برداری ازمنافع اجاره دو باب از غرف خدماتی سالن مسافرگیری جدیدالاحداث پایانه مسا

واگذاری قرارداد بهره برداری ازمنافع اجاره دو باب از غرف خدماتی سالن مسافرگیری جدیدالاحداث پایانه مسا
دوشنبه 18 آبان 1394

عملیات اصلاح آسفالت ورودی ترمینال مرکزی

عملیات اصلاح آسفالت ورودی ترمینال مرکزی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزدر نظردارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات اصلاح آسفالت ورودی ترمینال مرکزی را به شرکت های رتبه 5 رشته راه باند از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به مدت یکسال شمسی ازطریق برگزاری مناقصه عمومی با شرایط ذیل به اشخاص حقوقی واگذار نماید.
يکشنبه 26 مهر 1394

واگذاری قرارداد بهره برداری ازمنافع اجاره تعدادی ازغرف تجاری وتعمیرگاهی وخدماتی پایانه مسافربری مرکز

واگذاری قرارداد بهره برداری ازمنافع اجاره تعدادی ازغرف تجاری وتعمیرگاهی وخدماتی پایانه مسافربری مرکز
چهارشنبه 15 مهر 1394

واگذاری قرارداد بهره برداری ازمنافع اجاره یک باب ازغرف بلیط فروشی پایانه مسافربری مرکزی شهرداری تبر

واگذاری قرارداد بهره برداری ازمنافع اجاره  یک باب ازغرف بلیط فروشی پایانه مسافربری مرکزی شهرداری تبر
يکشنبه 5 مهر 1394

واگذاری قرارداد بهره برداری ازمنافع اجاره یک باب ازغرف بلیط فروشی پایانه مسافربری مرکزی شهرداری تبر

واگذاری قرارداد بهره برداری ازمنافع اجاره  یک باب ازغرف بلیط فروشی پایانه مسافربری مرکزی شهرداری تبر
دوشنبه 9 شهريور 1394

واگذاری بهره برداری ازمنافع اجاره تعدادی از غرف تجاری وتعمیرگاهی وخدماتی پایانه مسافربری مرکزی و ایس

واگذاری بهره برداری ازمنافع اجاره تعدادی از غرف تجاری وتعمیرگاهی وخدماتی پایانه مسافربری مرکزی و ایس
دوشنبه 2 شهريور 1394