جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 سازمان پایانه های مسافربری
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

مزایده عمومی بهره برداری ازمنافع اجاره 26 باب ازغرف و دفاتر بلیط فروشی پایانه مسافربری مرکزی تبریز

مزایده عمومی بهره برداری ازمنافع اجاره 26 باب ازغرف و دفاتر بلیط فروشی پایانه مسافربری مرکزی تبریز
چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395

مزایده عمومی جایگاه CNG متعلق به شهرداری تبریزتحت نظارت سازمان پایانه های مسافربری تبریز جهت بهره ب

مزایده عمومی جایگاه  CNG متعلق به شهرداری تبریزتحت نظارت سازمان پایانه های مسافربری تبریز جهت بهره ب
سه شنبه 14 ارديبهشت 1395

مناقصه عمومی اجرای عملیات پروژه کف سازی سنگی سقف غرف تجاری و خدماتی واقع در پایانه مسافربری مرکزی ت

مناقصه عمومی اجرای عملیات پروژه  کف سازی سنگی سقف غرف تجاری و خدماتی واقع در پایانه مسافربری مرکزی ت
سه شنبه 31 فروردين 1395

آگهی مزایده عمومی - بهره برداری ازمنافع اجاره 6 باب ازغرف بلیط فروشی پایانه مسافربری مرکزی تبریز

آگهی  مزایده عمومی  - بهره برداری ازمنافع اجاره 6 باب ازغرف بلیط فروشی پایانه مسافربری مرکزی تبریز
دوشنبه 30 فروردين 1395

مناقصه عمومی جهت اجرای عملیات پروژه احداث آبنمای موزیکال (فواره هوشمند ) واقع در پایانه مسافربری مرک

مناقصه عمومی جهت اجرای عملیات پروژه احداث آبنمای موزیکال (فواره هوشمند ) واقع در پایانه مسافربری مرک
دوشنبه 30 فروردين 1395

مزایده 8 باب از جایگاههای CNG متعلق به شهرداری تبریزتحت نظارت سازمان پایانه های مسافربری تبریز جهت

مزایده 8 باب از جایگاههای  CNG متعلق به شهرداری تبریزتحت نظارت سازمان پایانه های مسافربری تبریز جهت
شنبه 21 فروردين 1395

بهره برداری ازمنافع اجاره 8 باب ازغرف بلیط فروشی پایانه مسافربری مرکزی شهرداری تبریز به اشخاص حقوق

بهره برداری ازمنافع اجاره  8  باب ازغرف بلیط فروشی پایانه مسافربری مرکزی شهرداری تبریز به اشخاص حقوق
پنجشنبه 20 اسفند 1394

خرید تجهیزات دوربین های مداربسته سالن و محوطه فاز اصلی پایانه مسافربری را ازطریق مناقصه عمومی

خرید تجهیزات دوربین های مداربسته سالن و محوطه فاز اصلی پایانه مسافربری را ازطریق مناقصه عمومی
سه شنبه 11 اسفند 1394

مزایده بهره برداری ازمنافع یک انباری در محوطه جهت بسته بندی ومحل استقراریکدستگاه کانکس تغذیه به اتو

مزایده بهره برداری ازمنافع یک انباری در محوطه جهت  بسته بندی ومحل استقراریکدستگاه کانکس تغذیه به اتو
شنبه 17 بهمن 1394

مزایده بهره برداری ازمنافع اجاره 5 باب ازغرف تجاری وتعمیرگاهی وخدماتی پایانه مسافربری مرکزی و شمال

مزایده  بهره برداری ازمنافع اجاره 5 باب ازغرف تجاری وتعمیرگاهی وخدماتی پایانه مسافربری مرکزی و شمال
پنجشنبه 15 بهمن 1394