دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 سازمان پارکها و فضای سبز
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مناقصه عمومی خرید پیاز لاله

آگهی مناقصه عمومی خرید پیاز لاله سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به خرید پانصد هزار عدد پیاز لاله از طریق مناقصه آزاد به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.
چهارشنبه 5 آبان 1395

آگهی مناقصه عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز

آگهی مناقصه عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد. نسبت به خرید پانصد هزار عدد پیاز لاله از طریق مناقصه آزاد به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.
يکشنبه 11 مهر 1395

مزایده

آگهی مزایده ضایعات آهن آلات

آگهی مزایده ضایعات آهن آلات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مجوز هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات آهن آلات از قرار هر کیلوگرم 5000 ریال از طریق مزایده به داوطلبین واجد شرایط اقدام نماید.
چهارشنبه 24 شهريور 1395

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
دوشنبه 30 فروردين 1395

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مجوز هیئت مدیره در نظر دارد تعدادی از قطعات و واحدهای مسکونی، آپارتمانی و تجاری خود را از طریق مزایده طبق جدول ذیل به داوطلبین واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه 10 اسفند 1394

آگهی مزایده

آگهی مزایده آگهی مزایده سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز
شنبه 15 آذر 1393

آگهی مزایده

آگهی مزایده مزایده تعدادی از قطعات و واحدهای مسکونی ، آپارتمانی سازمان پارکها و فضای سبز
شنبه 19 مهر 1393

آگهي مناقصه

آگهي مناقصه مرمت و احيای نهر شاهی ائل گلی
شنبه 29 شهريور 1393

آگهي مناقصه

آگهي مناقصه احداث و نگهداري بخشی از پروژه های سازمان
شنبه 22 شهريور 1393

آگهي مزايده عوارض ورودي ائل گولي و تعدادی از بوفه ها

آگهي مزايده عوارض ورودي ائل گولي و تعدادی از بوفه ها سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تبريز به استنادمصوبه هيئت مديره در نظر دارد نسبت به اجاره مكان هاي ذيل الذكر در جدول پيوستي از طريق مزايده اقدام نمايد
پنجشنبه 9 مرداد 1393