دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 سازمان تاکسیرانی
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهي مزايده عمومي

آگهي مزايده عمومي  سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني تبريز در نظر دارد 2 واحد جايگاه CNG متعلق به سازمان را جهت بهره برداري و نگهداري به اشخاص حقوقي ( شركتهاي مجاز مورد تائيد شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي كه در آخرين ليست شركت پخش درج شده باشد ) به مدت يكسال شمسي از طريق برگزاي مزايده عمومي با شرايط ذيل به اجاره واگذار نمايد .
سه شنبه 10 بهمن 1396

تاکسیرانی

تاکسیرانی تاکسیرانی
پنجشنبه 26 شهريور 1394