دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 منطقه شش
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

مزایده

مزایده آگهی مزایده عمومی املاک
دوشنبه 19 آذر 1397

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 6 تبریز

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 6 تبریز شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده، پروژه مشروحه زیر را در سال 1397 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای صلاحیت و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید :
دوشنبه 24 ارديبهشت 1397

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 6 تبریز

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 6 تبریز شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده، پروژه مشروحه زیر را در سال 1397 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای صلاحیت و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید :
دوشنبه 24 ارديبهشت 1397

آگهی مزایده عمومی املاک

آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد تعداد 30 باب مغازه بصورت سرقفلی از مجتمع تجاری الماس واقع در شهرک خانه سازی را به فروش برساند.
چهارشنبه 17 شهريور 1395

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 6 تبریز

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 6 تبریز شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده، پروژه های ترافیکی مشروحه زیر را در سال 1395 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید :
سه شنبه 1 تير 1395

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده ،پروژه های فضای سبز مشروحه زیر را در سال 1395 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید:
سه شنبه 11 اسفند 1394

اصلاحیه آگهی مزایده عمومی املاک

اصلاحیه آگهی مزایده عمومی املاک پیرو آگهی مزایده عمومی املاک به شماره 45/17020 مورخه 19 / 11 / 94 که در تاریخ 28 / 11 / 94 چاپ گردیده است، به اطلاع می رساند قطعات شماره 209 و 210 واقع در شهرک صنفی و صنعتی مایان از مزایده حذف و مابقی قطعات و مغازه ها به قوت خود باقی می باشد.
سه شنبه 11 اسفند 1394

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی (فضای سبز)

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی (فضای سبز) پیرو آگهی مناقصه عمومی فضای سبز به شماره 45 / 17955 مورخه 3 / 12 / 94 که در تاریخ 11 / 12 / 94 چاپ گردیده است، به اطلاع می رساند مبالغ سپرده شرکت در مناقصه به شرح زیر اصلاح می گردد و مابقی شرایط شرکت در مناقصه به قوت خود باقی است.
سه شنبه 11 اسفند 1394

آگهی مزایده عمومی (مغازه و قطعات تجاری)

آگهی مزایده عمومی (مغازه و قطعات تجاری) شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده ، تعداد 29 قطعه از از قطعات تجاری و مغازه های آماده خود را واقع در شهرک صنفی و صنعتی مایان از طریق مزایده به فروش برساند.
چهارشنبه 28 بهمن 1394

آگهی مناقصه عمومی (پروژه های فضای سبز)

آگهی مناقصه عمومی (پروژه های فضای سبز) شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده، پروژه های فضای سبز مشروحه زیر را در سال 1395 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید:
پنجشنبه 15 بهمن 1394