شنبه 24 آذر 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 آرشیومنطقه پنج
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 5 تبریز

شهرداری منطقه 5 تبریز در نظر دارد باستناد مجوز اخذ شده پروژه های عمرانی مشروحه زیر را در سال 97 از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید:
يکشنبه 20 خرداد 1397

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه
سه شنبه 5 بهمن 1395

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه پنج

پروژه های ترافیکی
چهارشنبه 24 شهريور 1395

آگهی تملک

دوشنبه 29 تير 1394

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه پنج در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه 7 مهر 1393

آگهی مناقصه عمومی

شهرداري منطقه 5 تبريز در نظر دارد با استناد مجوز شماره های 94/1845 و94/7774و94/4826 مربوط به پروژ ه های زیرا از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .
يکشنبه 19 مرداد 1393

آگهی

مزایده عمومی
يکشنبه 1 تير 1393

آگهی مناقصه

شهرداري منطقه 5 تبريز در نظر داردبا استناد مجوز شماره های 94/1848 و94/902و94/1843و94/1845 94/897 مربوط به پروژ ه های زیرا از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .
چهارشنبه 24 ارديبهشت 1393

آگهی

مناقصه عمومی شهرداری منطقه پنج
يکشنبه 7 ارديبهشت 1393

آگهی مزایده اجاره بوفه و تجدید مناقصه فضای سبز

.
چهارشنبه 27 فروردين 1393