يکشنبه 22 فروردين 1400 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

" آگهی مزايده اقلام اسقاط"

" آگهی مزايده اقلام اسقاط"

"  آگهی مزايده  اقلام اسقاط" شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
سه شنبه 12 اسفند 1399

آگهی تجدید مزایده عمومی

آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری فضای تبلیغاتی (باکس) 2 گروه از سایه بانهای مسیر تندرو

آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری فضای تبلیغاتی (باکس)  2 گروه از سایه بانهای مسیر تندرو شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
دوشنبه 4 اسفند 1399

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی واگذاری فضای تبلیغاتی تمام بدنه تعداد 400 دستگاه اتوبوس(30 دستگاه اتوبوس دوکابین مسیر تندرو و370 دستگاه اتوبوس تک کابین بخش خصوصی مسیرهای شناور)

آگهی مزایده عمومی واگذاری فضای تبلیغاتی تمام بدنه تعداد 400 دستگاه اتوبوس(30 دستگاه اتوبوس دوکابین مسیر تندرو و370 دستگاه اتوبوس تک کابین بخش خصوصی مسیرهای شناور)  شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
دوشنبه 4 اسفند 1399

آگهی مناقصـــه

آگهی مناقصـــه فروش و شارژ و کنترل كارت بليت الكترونيكي

آگهی مناقصـــه فروش و شارژ و کنترل كارت بليت الكترونيكي شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه
شنبه 2 اسفند 1399

اصلاحیه

اصلاحیه آگهی مزایده عمومی واگذاری فضاهای تبلیغاتی

اصلاحیه آگهی مزایده عمومی واگذاری فضاهای تبلیغاتی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
چهارشنبه 10 دي 1399

((آگهی مزایده عمومی))

آگهی مزایده عمومی واگذاری فضاهای تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومی واگذاری فضاهای تبلیغاتی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
يکشنبه 7 دي 1399

" آگهي تجدید مناقصـــه عمومی "

" آگهي تجدید مناقصـــه عمومی " انجام خدمات و سرويس فني و سرريز شبانه و سرويس هاي دوره اي روزانه و شبانه

" آگهي تجدید مناقصـــه عمومی " انجام خدمات و سرويس فني و سرريز شبانه و سرويس هاي دوره اي روزانه و شبانه شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه
شنبه 6 دي 1399

" آگهي تجدید مناقصـــه عمومی "

" آگهي تجدید مناقصـــه عمومی " انجام اپراتوری و سرویس و نگهداری جایگاه گازوئیل داخل مجتمع تعمیرگاهی

" آگهي تجدید مناقصـــه عمومی " انجام اپراتوری و سرویس و نگهداری جایگاه گازوئیل داخل مجتمع تعمیرگاهی شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه
شنبه 6 دي 1399

آگهی مناقصه عمومی

" آگهي مناقصـــه عمومی بیمه شخص ثالث تعداد 700 دستگاه اتوبوس و مینی بوس "

" آگهي مناقصـــه عمومی بیمه شخص ثالث تعداد 700 دستگاه اتوبوس و مینی بوس  " شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه به استناد مصوبه شماره 8260 مورخه 1399/08/05 هيئت مديره محترم شركت درنظر دارد بیمه شخص ثالث تعداد 700 دستگاه اتوبوس و مینی بوس طبق مشخصات که در اسناد مناقصه موجود میباشد از طریق مناقصه عمومی به شعبات مرکزی شرکتهای بیمه در شهر تبریز واگذار نماید.
چهارشنبه 28 آبان 1399

آگهی فراخوان

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار امورات پشتیبانی سامانه هوشمند کارت بلیت الکترونیکی

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار امورات پشتیبانی سامانه هوشمند کارت بلیت الکترونیکی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
شنبه 17 آبان 1399