دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 مدیریت ممیزی
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

مناقصه شماره 2: شناسایی عامل چهارم

مناقصه شماره 2: شناسایی عامل چهارم مدیریت ممیزی در نظر دارد به منظور ارجاع مدیریت طرح (عامل چهارم) پروژه ممیزی شهر تبریز نسبت به شناسایی شرکت های واجد شرایط اقدام نماید
شنبه 11 مرداد 1393