يکشنبه 22 فروردين 1400 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 امور سرمایه گذاری و مشارکت
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهي فراخوان عمومي انتخاب طرح و سرمايه گذار در محدوده ائل گلی تبریز

آگهي فراخوان عمومي انتخاب  طرح و سرمايه گذار در محدوده ائل گلی تبریز انتخاب طرح و سرمايه گذار در محدوده ائل گلی تبریز
دوشنبه 30 دي 1398

آگهي فراخوان عمومي انتخاب سرمايه گذار

آگهي فراخوان عمومي انتخاب سرمايه گذار احداث مجتمع تجاری خدماتی ، تفریحی و گردشگری شرکت واحد اتوبوسرانی و احداث پارک حجاج
چهارشنبه 25 مهر 1397

آگهي فراخوان عمومي

آگهي فراخوان عمومي انتخاب سرمايه گذار مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز

آگهي فراخوان عمومي انتخاب سرمايه گذار مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز بمنظور توسعه شيوه هاي تشويق سرمايه گذاري و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحهاي توسعه و عمران شهري مصوب جلسه فوق العاده مورخه 27/3/93 شوراي محترم اسلامي شهر ، شهرداري تبريز در نظر دارد اجراي پروژه هاي ذيل با كاربري مندرج را از طريق فراخوان عمومي و با روشهاي مرسوم مشاركتي به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.
دوشنبه 4 تير 1397

آگهی فراخوان عمومی

آگهی فراخوان عمومی آگهی فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار
يکشنبه 7 دي 1393