دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 سازمان پایانه های مسافربری
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز

آگهی مزایده عمومی سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز در نظر دارد واگذاری بهره برداری از منافع پارکینگ سواری پایانه مسافربری مرکزی تبریز را به اشخاص حقوقی وحقیقی به مدت یکسال شمسی ازطریق مزایده کتبی (عمومی) با شرایط ذیل به اجاره واگذارنماید .
شنبه 2 تير 1397

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز

آگهی مزایده عمومی سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز   سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز درنظر دارد بهره برداری از منافع 18 باب ازغرف تجاری و خدماتی و تعمیرگاهی مرکز خرید و محوطه پایانه مسافربری مرکزی تبریز را به اشخاص حقیقی وحقوقی بمدت یک سال شمسی ازطریق مزایده کتبی (عمومی) با شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.
شنبه 19 خرداد 1397

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز

آگهی مزایده عمومی سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز در نظردارد واگذاری بهره برداری از منافع باس واش دستی واقع در محوطه تعمیرگاه قدیم پایانه مسافربری مرکزی تبریزرا به اشخاص حقوقی یا حقیقی به مدت یکسال شمسی ازطریق مزایده کتبی (عمومی) با شرایط ذیل به اجاره واگذارنماید .
چهارشنبه 9 خرداد 1397

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

آگهی مناقصه عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزدرنظردارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات کف سازی پایانه مسافربری شمال غرب تبریز را به شرکت های رتبه 5 ساختمان و راه و باند از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به مدت 2 ماه شمسی ازطریق برگزاری مناقصه عمومی با شرایط ذیل به اشخاص حقوقی واگذار نماید.
چهارشنبه 9 خرداد 1397

بهره برداری ازمنافع جایگاه عرضه سوخت گازوئیل

بهره برداری ازمنافع جایگاه عرضه سوخت گازوئیل واقع در پارکینگ اتوبوسهای پایانه مسافربری مرکزی تبریز
دوشنبه 21 اسفند 1396

بهره برداری از منافع 6 باب ازغرف تجاری و خدماتی

بهره برداری از منافع 6 باب ازغرف تجاری و خدماتی مجموعه پایانه های مسافربری مرکزی وشمالغرب تبریز
شنبه 30 دي 1396

مزایده عمومی جایگاه CNG سنتو قدیم متعلق به شهرداری تبریز

مزایده عمومی جایگاه CNG سنتو قدیم متعلق به شهرداری تبریز تحت نظارت سازمان پایانه های مسافربری تبریز
شنبه 11 آذر 1396

مناقصه عمومی سرویس و نگهداری دستگاههای هوا ساز – ایرواشرها - موتورخانه (دیگ بوستر پمپ – پمپ آتش نشانی) - ژنراتورها – اگزاست فن ها – کانال های رفت و برگشت – سیستم برق و روشنایی – دربهای اتوماتیک ورودی خروجی

مناقصه عمومی سرویس و نگهداری دستگاههای هوا ساز – ایرواشرها - موتورخانه (دیگ بوستر پمپ – پمپ آتش نشانی) - ژنراتورها – اگزاست فن ها – کانال های رفت و برگشت – سیستم برق و روشنایی – دربهای اتوماتیک ورودی خروجی داخل سالن جدید پایانه مسافربری مرکزی تبریز
چهارشنبه 1 آذر 1396

مزایده بهره برداری از منافع 7 باب ازغرف تجاری و خدماتی وکیوسک تنقلات جایگاه CNG

 مزایده بهره برداری از منافع 7 باب ازغرف تجاری و خدماتی وکیوسک تنقلات جایگاه CNG
چهارشنبه 1 آذر 1396

مزایده کتبی (عمومی) بهره برداری از منافع 10 باب ازغرف تجاری و خدماتی وکیوسک تنقلات جایگاه CNG باغمیشه

مزایده کتبی (عمومی) بهره برداری از منافع 10 باب ازغرف تجاری و خدماتی وکیوسک تنقلات جایگاه CNG باغمیشه تحت مدیریت مجموعه پایانه مسافربری مرکزی وشمالغرب تبریز
چهارشنبه 3 آبان 1396