چهارشنبه 1 خرداد 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 آرشیوسازمان عمران تبریز
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی بر اساس مجوز هیئت مدیره سازمان به شماره 992 بند 3 مورخه 22/9/96 ، سازمان عمران تبریز در نظر دارد آهن آلات ضایعاتی سبک و سنگین و دستگاههای اسقاطی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
پنجشنبه 30 آذر 1396

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
جمعه 19 آبان 1396

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان عمران تبریز در نظر دارد ی دستگاه جرثقیل دروازه ای متحرک ،آهن آلات سبک وسنگین و تعدادی خودرو را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
پنجشنبه 18 خرداد 1396