دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 سازمان حمل و نقل و ترافیک
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز

آگهی تجدید مناقصه عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز به استناد مصوبه شماره 77/3333 مورخ 10/10/96 هیات مدیره سازمان در نظر دارد اجرای پروژه ای به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط و دارای حداقل رتبه پنج ابنیه واگذار نماید.
پنجشنبه 19 بهمن 1396

آگهی مزایده

آگهی مزایده پارکینک های فجر و پایدار به مدت یک سال

آگهی مزایده پارکینک های فجر و پایدار به مدت یک سال آگهی مزایده پارکینک های فجر و پایدار به مدت یک سال
دوشنبه 9 اسفند 1395

آگهی مزایده

آگهی مزایده پارکینک های پشت مسجد انگجی و برج سفید آبرسان

آگهی مزایده پارکینک های پشت مسجد انگجی و برج سفید آبرسان
چهارشنبه 27 بهمن 1395

آگهی مزایده

آگهی مزایده پارکینک گلستان و پایدار

آگهی مزایده پارکینک گلستان و پایدار آگهی مزایده پارکینک گلستان و پایدار
چهارشنبه 6 بهمن 1395

آگهی مزایده

آگهی مزایده پارکینک طبقاتی گلستان ، ابریشم و مسیرهای پارکبانی 3 و 6 و یک باب انباری در پارکینک طبقاتی سهند

آگهی مزایده پارکینک طبقاتی گلستان ، ابریشم و مسیرهای پارکبانی 3 و 6 و یک باب انباری در پارکینک طبقاتی سهند
سه شنبه 27 مهر 1395

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه
آگهی مناقصه اجرای پروژه اصلاحات هندسی در سطح شهر تبریز
سه شنبه 11 خرداد 1395

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه
آگهی مناقصه اجرای پروژه توسعه و تجهیز 20 تقاطع شهر به سیستم های کنترل ترافیک هوشمند
شنبه 25 ارديبهشت 1395

آگهی مزایده

آگهی مزایده
آگهی مزایده یک باب انباری در پارکینک سهند و مسیرهای پارکبانی جدید
يکشنبه 12 ارديبهشت 1395

آگهی مزایده

آگهی مزایده اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینک ها و مسیر پارکبانی
پنجشنبه 13 اسفند 1394

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه اجرای خط کشی سرد محوری در شهر
شنبه 8 اسفند 1394