دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 سازمان آمار و فناوری اطلاعات
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی فراخوان عمومی

خرید، نصب، راه‌اندازی، استقرار و آموزش نرم‌افزار جامع ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی

خرید، نصب، راه‌اندازی، استقرار و آموزش نرم‌افزار جامع ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد نسبت به خرید، نصب، راه‌اندازی، استقرار و آموزش نرم‌افزار جامع ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی از طریق فراخوان عمومی با شرایط زیر اقدام نماید.
دوشنبه 26 مهر 1400

آگهی فراخوان عمومی

خرید،نصب، راه اندازی، استقرار و آموزش سامانه کتابیار

خرید،نصب، راه اندازی، استقرار و آموزش سامانه کتابیار سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد نسبت به خرید، نصب، راه‌اندازی، استقرار و آموزش سامانه کتابیار از طریق فراخوان عمومی با شرایط زیر اقدام نماید
دوشنبه 26 مهر 1400

آگهی مناقصه

تجهیزات ذخیره سازی مرکز داده

تجهیزات ذخیره سازی مرکز داده شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 34/78343 مورخ 10/12/1399 نسبت به خرید تجهیزات ذخیره‌سازی برای مرکز داده شهرداری تبریز از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شرایط زیر اقدام نماید؛ لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید در مناقصه ذیل‌الذکر شرکت نمایند. لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد. ضمناً مناقصه‌گرانی که عضو سامانه نمی‌باشند، جهت شرکت در مناقصه باید نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی، اقدام نمایند.
شنبه 8 خرداد 1400

مزایده عمومی املاک سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

مزایده عمومی املاک سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 9600/31 مورخ 1400/02/20 ، املاک متعلق به سازمان را به شرح جدول زیر از طریق مزایده به فروش برساند.
دوشنبه 3 خرداد 1400

آگهی مناقصه عمومی

خرید لایسنس آنتی ویروس شهرداری تبریز

خرید لایسنس آنتی ویروس شهرداری تبریز سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2/15/5797 مورخ 23/11/1398 نسبت به انتخاب شرکت واجد شرایط جهت خرید لایسنس آنتی ویروس شهرداری تبریز از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید
سه شنبه 6 اسفند 1398

آگهی مزایده

ایجاد و راه اندازی زیرساخت و پلتفرم یکپارچه سرویس های الکترونیکی شهروندی و اکوسیستم هوشمند شهر تبریز

ایجاد و راه اندازی زیرساخت و پلتفرم یکپارچه سرویس های الکترونیکی شهروندی و اکوسیستم هوشمند شهر تبریز سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 3454/15/2 مورخ1398/07/18 ایجاد و راه اندازی زیرساخت و پلتفرم یکپارچه سرویس های الکترونیکی شهروندی و اکوسیستم هوشمند شهر تبریز را به صورت مزایده عمومی به شرکت واجد شرایط با شرایط ذیل واگذار نماید.
سه شنبه 5 آذر 1398

آگهی مناقصه عمومی

خرید ابزار (راهکار) BPMS و سامانه جامع مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری تبریز

خرید ابزار (راهکار) BPMS و سامانه جامع مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری تبریز سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 44363/5 مورخ 1398/07/07 نسبت به خرید ابزار (راهکار) BPMS و سامانه جامع مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری تبریز از طریق مناقصه آزاد با شرایط زیر اقدام نماید
دوشنبه 29 مهر 1398

مزایده عمومی املاک مازاد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

مزایده عمومی املاک مازاد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات املاک مازاد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز از طریق مزایده عمومی بفروش می رسد.
يکشنبه 21 مهر 1398

آگهی مزایده عمومی :

آگهی مزایده عمومی، یک واحد آپارتمان مسکونی و سرقفلی یک باب مغازه

آگهی مزایده عمومی، یک واحد آپارتمان مسکونی و سرقفلی یک باب مغازه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2/15/6346 مورخ 07/11/1396 یک واحد آپارتمان مسکونی و سرقفلی یک باب مغازه را بشرح جدول زیر از طریق مزایده به فروش می رساند.
سه شنبه 17 بهمن 1396

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز

آگهی مزایده عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2/15/6346 مورخ 07/11/1396 یک واحد آپارتمان مسکونی و سرقفلی یک باب مغازه را بشرح جدول زیر از طریق مزایده به فروش می رساند.
دوشنبه 16 بهمن 1396