دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 سازمانها
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای ماخوذه ، پروژه های ذیل را با شرایط اولیه عنوان شده ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید :
شنبه 4 دي 1400

آگهی فراخوان عمومی

خرید، نصب، راه‌اندازی، استقرار و آموزش نرم‌افزار جامع ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی

خرید، نصب، راه‌اندازی، استقرار و آموزش نرم‌افزار جامع ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد نسبت به خرید، نصب، راه‌اندازی، استقرار و آموزش نرم‌افزار جامع ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی از طریق فراخوان عمومی با شرایط زیر اقدام نماید.
دوشنبه 26 مهر 1400

آگهی فراخوان عمومی

خرید،نصب، راه اندازی، استقرار و آموزش سامانه کتابیار

خرید،نصب، راه اندازی، استقرار و آموزش سامانه کتابیار سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد نسبت به خرید، نصب، راه‌اندازی، استقرار و آموزش سامانه کتابیار از طریق فراخوان عمومی با شرایط زیر اقدام نماید
دوشنبه 26 مهر 1400

آگهی مناقصه

تجهیزات ذخیره سازی مرکز داده

تجهیزات ذخیره سازی مرکز داده شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 34/78343 مورخ 10/12/1399 نسبت به خرید تجهیزات ذخیره‌سازی برای مرکز داده شهرداری تبریز از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شرایط زیر اقدام نماید؛ لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید در مناقصه ذیل‌الذکر شرکت نمایند. لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد. ضمناً مناقصه‌گرانی که عضو سامانه نمی‌باشند، جهت شرکت در مناقصه باید نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی، اقدام نمایند.
شنبه 8 خرداد 1400

مزایده عمومی املاک سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

مزایده عمومی املاک سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 9600/31 مورخ 1400/02/20 ، املاک متعلق به سازمان را به شرح جدول زیر از طریق مزایده به فروش برساند.
دوشنبه 3 خرداد 1400

آگهی مزایده واگذاری زمین های چمن مصنوعی ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز

آگهی مزایده واگذاری زمین های چمن مصنوعی ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز در نظر دارد تعداد ی از اماکن ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.
دوشنبه 3 آذر 1399

آگهی مزایده املاک تحت تملک سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز

آگهی مزایده املاک تحت تملک سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز تعداد دو باب مغازه و یک واحد آپارتمان مسکونی در حال ساخت تحت تملک خود را بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
دوشنبه 3 آذر 1399

آگهی مزایده املاک تحت تملک سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز

آگهی مزایده املاک تحت تملک سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به استناد مجوز شهردار محترم کلانشهر تبریز به شماره 3/26562 مورخ 08/05/99 در نظر دارد تعداد 2 باب مغازه تحت تملک خود را بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند
يکشنبه 2 شهريور 1399

آگـهـی مـزایـده واگـذاری زمـیـن هـای چـمن مصـنوعـی ورزشـی

آگـهـی مـزایـده واگـذاری زمـیـن هـای چـمن مصـنوعـی ورزشـی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به استناد مجوز شهردار محترم کلانشهر تبریز به شماره 3/26562 مورخ 08/05/99 در نظر دارد تعداد 18 زمین چمن مصنوعی ورزشی و یک مجموعه تنیس بشرح ذیل را به مدت یکسال از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.
يکشنبه 2 شهريور 1399

آگهی مناقصه عمومی

خرید لایسنس آنتی ویروس شهرداری تبریز

خرید لایسنس آنتی ویروس شهرداری تبریز سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2/15/5797 مورخ 23/11/1398 نسبت به انتخاب شرکت واجد شرایط جهت خرید لایسنس آنتی ویروس شهرداری تبریز از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید
سه شنبه 6 اسفند 1398