دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 سازمان ورزش
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

مرحله دوم نوبت اول آگهی مزایده فروش املاك تحت تملک سازمان ورزش شهرداري تبریز

مرحله دوم نوبت اول آگهی مزایده فروش املاك تحت تملک سازمان ورزش شهرداري تبریز سازمان ورزش شهرداري تبریز در نظر دارد برابر مجوز نوزدهمین جلسه هیات مدیره سازمان ورزش شهرداري تبریز بتاریخ 94/11/12تعدادي از املاك تحت تملک خود را از طریق برگزاري مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.
دوشنبه 17 آبان 1395

آگهی مزایده واگذاری اجاره سالن های ورزشی سازمان ورزش شهرداری تبریز

آگهی مزایده واگذاری اجاره سالن های ورزشی سازمان ورزش شهرداری تبریز سازمان ورزش شهرداری تبریز در نظر دارد تعداد 4 سالن ورزشی را از طریق برگزاری مزایده بطور مجزا به افراد و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
يکشنبه 15 فروردين 1395

آگهی مزایده هفت زمین چمن مصنوعی سازمان ورزش شهرداری تبریز

آگهی مزایده هفت زمین چمن مصنوعی سازمان ورزش شهرداری تبریز سازمان ورزش شهرداری تبریز در نظر دارد تعداد هفت زمین چمن مصنوعی به شرح ذیل را از طریق برگزاری مزایده به افراد و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس: نصف راه- خیابان ورزش- باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34449193 تماس حاصل فرمایند.
چهارشنبه 5 اسفند 1394