دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 معاونت فنی و عمرانی
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار .
يکشنبه 2 مهر 1396

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز ماخوذه پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .
سه شنبه 23 آذر 1395

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز ماخوذه پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .
چهارشنبه 26 آبان 1395

فراخوان عمومی مقاوم سازی پروژه های اجرا شده در سطح شهر با پیمانکاران توانمند

فراخوان عمومی مقاوم سازی پروژه های اجرا شده در سطح شهر با پیمانکاران توانمند معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز، از انتشار فراخوانی برای مقاوم­سازی پروژه­های اجرا شده در سطح شهر با پیمانکاران توانمند و دارای صلاحیت به شرح ذیل خبر داد.
چهارشنبه 12 آبان 1395