دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 شهرداری‌های مناطق
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مناقصه عمومی / روزنــامه ساقی آذربایجان - شنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1401

آگهی مناقصه عمومی / روزنــامه ساقی آذربایجان - شنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1401 به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
شنبه 24 ارديبهشت 1401

آگهی مناقصه عمومی / روزنــامه نو آوران - شنبه 2 بهمن ماه سال 1400

آگهی مناقصه عمومی / روزنــامه  نو آوران - شنبه 2 بهمن ماه سال 1400 به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
شنبه 2 بهمن 1400

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات نازک کاری ایستگاه آتش نشانی خاوران

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات نازک کاری ایستگاه آتش نشانی خاوران شهرداری منطقه9 تبریز در نظر دارد پروژه با مشخصات زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید.
يکشنبه 7 آذر 1400

آگهی مناقصه عمومی / روزنــامه آفرینش - دوشنبه 24 آبان ماه سال 1400

آگهی مناقصه عمومی / روزنــامه آفرینش - دوشنبه 24 آبان ماه سال 1400 به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
سه شنبه 25 آبان 1400

آآگهی مناقصه عمومی

مناقصه عمومی در شهرداری منطقه 7 تبریز

مناقصه عمومی در شهرداری منطقه 7 تبریز   شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد باستناد مجوزهای مآخوذه پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) با شرایط ذیل به پیمان واگذار نماید.
يکشنبه 25 مهر 1400

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی عملیات عمرانی

آگهی مناقصه عمومی عملیات عمرانی شهرداری منطقه9 تبریز در نظر دارد پروژه هایی با مشخصات زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید.
يکشنبه 14 شهريور 1400

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 7 تبریز در نظر دارد با استناد مجوزهای ماخوزه پروژه هایی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی وسامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد )با شرایط ذیل به پیمان واگذار نماید
يکشنبه 7 شهريور 1400

آگهی تجدید منـاقصه عمـومی / روزنــامه اقتصاد سرآمد - سه شنبه 26 مردادماه سال 1400

آگهی تجدید منـاقصه عمـومی / روزنــامه اقتصاد سرآمد - سه شنبه 26 مردادماه سال 1400 به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
چهارشنبه 3 شهريور 1400

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی تهیه لوله، اتصالات و شیرآلات پروژه جابجایی خطوط 700 و800 میلیمتری معارض با شبدری خاوران

آگهی مناقصه عمومی تهیه لوله، اتصالات و شیرآلات پروژه جابجایی خطوط 700 و800 میلیمتری معارض با شبدری خاوران شهرداری منطقه9 تبریز در نظر دارد پروژه هایی با مشخصات زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید.
يکشنبه 6 تير 1400

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی ترافیکی

آگهی مناقصه عمومی ترافیکی شهرداری منطقه9 تبریز در نظر دارد پروژه هایی با مشخصات زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید.
سه شنبه 25 خرداد 1400