دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 سال 96

 
 نظام پیشنهادات
 
 پیوندهای ضروری
 
 نظر سنجی
عملکرد سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 
 
شنبه بیست و چهارم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 24
اجرای دستمزدی عملیات کانال ایلی سو

آگهی مناقصه عمومی
اجرای دستمزدی عملیات کانال ایلی سو

اجرای دستمزدی عملیات کانال ایلی سو واقع در جاده سنتو مابین میدان راه آهن و اتوبان شهید کسایی
چهارشنبه بیست و یکم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 25
چهارشنبه بیست و یکم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 13
آگهي فراخوان عمومي شناسائی سرمايه گذار

آگهي فراخوان عمومي شناسائی سرمايه گذار

آگهي فراخوان عمومي شناسائی سرمايه گذار اردیبهشت ماه 1401
شنبه هفدهم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 42
آگهی مناقصه عمومی تامین اکیب کارگری به صورت حجمی

آگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومی تامین اکیب کارگری به صورت حجمی

آگهی مناقصه عمومی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان تامین اکیب کارگری به صورت حجمی
يکشنبه یازدهم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 42
آگهي مناقصه عمومی عمليات اجرای فو نداسیون نرده های پل بهشتی

آگهی مناقصه عمومی
آگهي مناقصه عمومی عمليات اجرای فو نداسیون نرده های پل بهشتی

 آگهي مناقصه عمومی عمليات اجرای فو نداسیون نرده های ضلع جنوبی پل شهید بهشتی
چهارشنبه سی و یکم فروردين 1401
تعداد بازدید: 52
عرضه اوراق مشارکت برای طرح توسعه و نوسازی سامانه اتوبوسرانی تبریز

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز خبر داد:
عرضه اوراق مشارکت برای طرح توسعه و نوسازی سامانه اتوبوسرانی تبریز

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه از عرضه اوراق مشارکت برای طرح توسعه و نوسازی سامانه اتوبوسرانی تبریزخبر داد.
شنبه بیست و هشتم اسفند 1400
تعداد بازدید: 71
آگهي مناقصه عمومی عمليات تکمیل نواقصات و تهیه مصالح و نصب و راه اندازی آسانسور

آگهی مناقصه عمومی
آگهي مناقصه عمومی عمليات تکمیل نواقصات و تهیه مصالح و نصب و راه اندازی آسانسور

آگهي مناقصه عمومی عمليات تکمیل نواقصات و تهیه مصالح و نصب و راه اندازی آسانسور پروژه مهر 2 سهند
يکشنبه پانزدهم اسفند 1400
تعداد بازدید: 5
آگهی مزایده عمومی املاک ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ املاک
آگهی مزایده عمومی املاک ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﻧﻈﺮ دارد یکی از املاک ﺷﺮﮐﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
شنبه چهاردهم اسفند 1400
تعداد بازدید: 235
آرشیو Print RSS
 
 
اجرای دستمزدی عملیات کانال ایلی سو

آگهی مناقصه عمومی
اجرای دستمزدی عملیات کانال ایلی سو

اجرای دستمزدی عملیات کانال ایلی سو واقع در جاده سنتو مابین میدان راه آهن و اتوبان شهید کسایی
چهارشنبه بیست و یکم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 25
شنبه بیست و چهارم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 24
چهارشنبه بیست و یکم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 13
آرشیو Print RSS
 
 
آگهي مناقصه عمومی عمليات اجرای فو نداسیون نرده های پل بهشتی

آگهی مناقصه عمومی
آگهي مناقصه عمومی عمليات اجرای فو نداسیون نرده های پل بهشتی

 آگهي مناقصه عمومی عمليات اجرای فو نداسیون نرده های ضلع جنوبی پل شهید بهشتی
چهارشنبه سی و یکم فروردين 1401
تعداد بازدید: 52
آگهي فراخوان عمومي شناسائی سرمايه گذار

آگهي فراخوان عمومي شناسائی سرمايه گذار

آگهي فراخوان عمومي شناسائی سرمايه گذار اردیبهشت ماه 1401
شنبه هفدهم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 42
آگهی مناقصه عمومی تامین اکیب کارگری به صورت حجمی

آگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومی تامین اکیب کارگری به صورت حجمی

آگهی مناقصه عمومی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان تامین اکیب کارگری به صورت حجمی
يکشنبه یازدهم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 42
اجرای دستمزدی عملیات کانال ایلی سو

آگهی مناقصه عمومی
اجرای دستمزدی عملیات کانال ایلی سو

اجرای دستمزدی عملیات کانال ایلی سو واقع در جاده سنتو مابین میدان راه آهن و اتوبان شهید کسایی
چهارشنبه بیست و یکم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 25
شنبه بیست و چهارم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 24
چهارشنبه بیست و یکم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 13
آرشیو Print RSS
 
 
آگهي مناقصه عمومی عمليات اجرای فو نداسیون نرده های پل بهشتی

آگهی مناقصه عمومی
آگهي مناقصه عمومی عمليات اجرای فو نداسیون نرده های پل بهشتی

 آگهي مناقصه عمومی عمليات اجرای فو نداسیون نرده های ضلع جنوبی پل شهید بهشتی
چهارشنبه سی و یکم فروردين 1401
تعداد بازدید: 52
آگهي فراخوان عمومي شناسائی سرمايه گذار

آگهي فراخوان عمومي شناسائی سرمايه گذار

آگهي فراخوان عمومي شناسائی سرمايه گذار اردیبهشت ماه 1401
شنبه هفدهم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 42
آگهی مناقصه عمومی تامین اکیب کارگری به صورت حجمی

آگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومی تامین اکیب کارگری به صورت حجمی

آگهی مناقصه عمومی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان تامین اکیب کارگری به صورت حجمی
يکشنبه یازدهم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 42
اجرای دستمزدی عملیات کانال ایلی سو

آگهی مناقصه عمومی
اجرای دستمزدی عملیات کانال ایلی سو

اجرای دستمزدی عملیات کانال ایلی سو واقع در جاده سنتو مابین میدان راه آهن و اتوبان شهید کسایی
چهارشنبه بیست و یکم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 25
شنبه بیست و چهارم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 24
چهارشنبه بیست و یکم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 13
آرشیو Print RSS