جمعه 21 مرداد 1401 _
 سال 96

 
 نظام پیشنهادات
 
 پیوندهای ضروری
 
 نظر سنجی
عملکرد سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 
 
آگهي فراخوان عمومي  شناسایی سرمايه گذار

آگهي فراخوان عمومي شناسایی سرمايه گذار

آگهي فراخوان عمومي شناسایی سرمايه گذار (اجرا و بهره برداری و تجاری سازی پروژه مشارکتی احداث تونل ارتباطی فیبر نوری شهر تبریز)شهرداری تبریز
چهارشنبه دوازدهم مرداد 1401
تعداد بازدید: 21
خرید میلگرد پروژه پل فروزنده

آگهی مناقصه عمومی
خرید میلگرد پروژه پل فروزنده

آگهی مناقصه عمومی خرید میلگرد پروژه پل فروزنده
پنجشنبه دوم تير 1401
تعداد بازدید: 101
خرید ورق آهنی پروژه پل شهید  فروزنده

آگهی مناقصه عمومی
خرید ورق آهنی پروژه پل شهید فروزنده

آگهی مناقصه عمومی خرید ورق آهنی پروژه پل شهید فروزنده
دوشنبه سی ام خرداد 1401
تعداد بازدید: 38
شنبه بیست و چهارم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 218
اجرای دستمزدی عملیات کانال ایلی سو

آگهی مناقصه عمومی
اجرای دستمزدی عملیات کانال ایلی سو

اجرای دستمزدی عملیات کانال ایلی سو واقع در جاده سنتو مابین میدان راه آهن و اتوبان شهید کسایی
چهارشنبه بیست و یکم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 108
چهارشنبه بیست و یکم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 59
آگهي فراخوان عمومي شناسائی سرمايه گذار

آگهي فراخوان عمومي شناسائی سرمايه گذار

آگهي فراخوان عمومي شناسائی سرمايه گذار اردیبهشت ماه 1401
شنبه هفدهم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 145
آگهی مناقصه عمومی تامین اکیب کارگری به صورت حجمی

آگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومی تامین اکیب کارگری به صورت حجمی

آگهی مناقصه عمومی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان تامین اکیب کارگری به صورت حجمی
يکشنبه یازدهم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 110
آگهي مناقصه عمومی عمليات اجرای فو نداسیون نرده های پل بهشتی

آگهی مناقصه عمومی
آگهي مناقصه عمومی عمليات اجرای فو نداسیون نرده های پل بهشتی

 آگهي مناقصه عمومی عمليات اجرای فو نداسیون نرده های ضلع جنوبی پل شهید بهشتی
چهارشنبه سی و یکم فروردين 1401
تعداد بازدید: 82
آرشیو Print RSS
 
 
آگهي فراخوان عمومي  شناسایی سرمايه گذار

آگهي فراخوان عمومي شناسایی سرمايه گذار

آگهي فراخوان عمومي شناسایی سرمايه گذار (اجرا و بهره برداری و تجاری سازی پروژه مشارکتی احداث تونل ارتباطی فیبر نوری شهر تبریز)شهرداری تبریز
چهارشنبه دوازدهم مرداد 1401
تعداد بازدید: 21
آرشیو Print RSS
 
 
شنبه بیست و چهارم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 218
آگهي فراخوان عمومي شناسائی سرمايه گذار

آگهي فراخوان عمومي شناسائی سرمايه گذار

آگهي فراخوان عمومي شناسائی سرمايه گذار اردیبهشت ماه 1401
شنبه هفدهم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 145
آگهی مناقصه عمومی تامین اکیب کارگری به صورت حجمی

آگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومی تامین اکیب کارگری به صورت حجمی

آگهی مناقصه عمومی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان تامین اکیب کارگری به صورت حجمی
يکشنبه یازدهم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 110
اجرای دستمزدی عملیات کانال ایلی سو

آگهی مناقصه عمومی
اجرای دستمزدی عملیات کانال ایلی سو

اجرای دستمزدی عملیات کانال ایلی سو واقع در جاده سنتو مابین میدان راه آهن و اتوبان شهید کسایی
چهارشنبه بیست و یکم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 108
خرید میلگرد پروژه پل فروزنده

آگهی مناقصه عمومی
خرید میلگرد پروژه پل فروزنده

آگهی مناقصه عمومی خرید میلگرد پروژه پل فروزنده
پنجشنبه دوم تير 1401
تعداد بازدید: 101
آگهي مناقصه عمومی عمليات اجرای فو نداسیون نرده های پل بهشتی

آگهی مناقصه عمومی
آگهي مناقصه عمومی عمليات اجرای فو نداسیون نرده های پل بهشتی

 آگهي مناقصه عمومی عمليات اجرای فو نداسیون نرده های ضلع جنوبی پل شهید بهشتی
چهارشنبه سی و یکم فروردين 1401
تعداد بازدید: 82
چهارشنبه بیست و یکم ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 59
خرید ورق آهنی پروژه پل شهید  فروزنده

آگهی مناقصه عمومی
خرید ورق آهنی پروژه پل شهید فروزنده

آگهی مناقصه عمومی خرید ورق آهنی پروژه پل شهید فروزنده
دوشنبه سی ام خرداد 1401
تعداد بازدید: 38
آگهي فراخوان عمومي  شناسایی سرمايه گذار

آگهي فراخوان عمومي شناسایی سرمايه گذار

آگهي فراخوان عمومي شناسایی سرمايه گذار (اجرا و بهره برداری و تجاری سازی پروژه مشارکتی احداث تونل ارتباطی فیبر نوری شهر تبریز)شهرداری تبریز
چهارشنبه دوازدهم مرداد 1401
تعداد بازدید: 21
آرشیو Print RSS