سه شنبه 26 شهريور 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 30 آذر 1396     |     کد : 978

آگهی مزایده عمومی

بر اساس مجوز هیئت مدیره سازمان به شماره 992 بند 3 مورخه 22/9/96 ، سازمان عمران تبریز در نظر دارد آهن آلات ضایعاتی سبک و سنگین و دستگاههای اسقاطی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.


جهت دریافت متن آگهی روی لینک زیر کلیک نمائید.
آگهی مزایده .pdf


PDF چاپ چاپ