سه شنبه 8 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 2 مهر 1396     |     کد : 920

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار

.

 شهرداری تبریز در نظر دارد جهت نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی تعدادی از ساختمانهای خود اقدام به شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط که دارای رزومه کاری مرتبط با موضوع مذکور می باشند دعوت می شود که تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 96/7/6 مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی شرکتهای پیمانکاری به شرح ذیل در پاکت سربسته به دبیرخانه شهرداری تبریز واقع در تبریز خیابان آزادی نبش لاله زار جنوبی ساختمان شهرداری تبریز تحویل دهند .

الف: معیارهای ارزیابی کیفی

1- داشتن شخصیت حقوقی

2- داشتن توان مالی جهت ارائه خدمات فوق الذکر و ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه و تضمین حسن انجام تعهدات (در صورت برنده شدن (

3- دارا بودن توانمندی فنی و تجهیزاتی لازم

4- داشتن تجربه و دانش لازم در زمینه مورد نظر

5- حسن سابقه شرکت


ب: مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی

1- تصویر اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی شرکت

2- رزومه پروژه ها و فعالیتهای شرکت

3- تعداد پرسنل تمام وقت و پاره وقت شرکت به تفکیک مدرک تحصیلی

4- سایر تأییدیه ها و گواهی نامه ها از مراجع ذیصلاح

5- سایر مدارک مفید به تشخیص شرکت

کلیه مدارک فوق می بایست ممهور به مهر شرکت و دارای امضاء مجاز باشد .

                معاونت فنی وعمرانی شهرداری تبریزPDF چاپ چاپ