چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 24 خرداد 1396     |     کد : 858

آگهی فراخوان عمومی واگذاری خطوط به بخش خصوصی

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد بند 5 مصوبه هیئت مدیره محترم مورخه 96/03/21 در نظر دارد...

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد بند 5 مصوبه هیئت مدیره محترم مورخه 96/03/21 در نظر دارد پنجاه درصد خط 142(گلشهر- یاغچیان) را با شرایط ذیل به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان محترم در صورت تمایل در خواست کتبی خود را بپیوست مدارک لازم تا آخر وقت اداری مورخه 96/03/30 به صورت مکتوب به دفتر معاونت خصوصی سازی شرکت واحد ارائه نمایند.
• واگذاری به صورت حضوری با پایه حق الامتیاز ماهانه (500000 ریال) به بالاترین پیشنهاد دهنده حق الامتیاز خط انجام خواهدگرفت.
• یارانه پرداختی ماهانه به مبلغ 10000000ریال به ازاء هر دستگاه اتوبوس بر اساس کارکرد پرداخت خواهد شد.
• سند اتوبوسها در صورت انتخاب از اتوبوسهای بازسازی شده به صورت اوراقی خواهد بود.


PDF چاپ چاپ