سه شنبه 26 شهريور 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 17 ارديبهشت 1396     |     کد : 840

آگهي فراخوان عمومي انتخاب سرمايه گذار

آگهي فراخوان ساخت و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر

 

 

 

آگهي فراخوان عمومي انتخاب سرمايه گذار

 

    بمنظور توسعه شيوه هاي تشويق سرمايه گذاري و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحهاي توسعه و عمران شهري مصوب جلسه فوق العاده مورخه 27/3/93 شوراي محترم اسلامي شهر ، شهرداري تبريز در نظر دارد اجراي پروژه هاي ذيل با كاربري مندرج را از طريق فراخوان عمومي و با روشهاي مرسوم  مشاركتي به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا متقاضيان مي توانند اسناد و مدارك پروژه  را از مدیریت سرمايه گذاري شهرداري تبريز واقع در تبريز بلوار علامه طباطبايي (چايكنار) نرسيده به شهرداري منطقه يك  باغ صائب تبريزي  شماره تماس 35245411-041 و نمابر 35234006-041 و يا از طريق آدرس وب سايت investment.tabriz.ir دريافت نمايند.

-           شهرداري در رد يا قبول پيشنهادهاي رسيده مختار است .

-          تاريخ آخرين مهلت ارسال مدارك ، پايان وقت اداري (ساعت 20/14 )  روز شنبه مورخه 30/2/1396 خواهد  بود .

-           به پيشنهادات رسيده بعد از تاريخ فوق الذكر ترتيب اثر داده نخواهد شد .

تاريخ چاپ :      نوبت اول    روز شنبه 16/2/1396     نوبت دوم :  روز شنبه 23/2/1396

 

 

ردیف

نام پروژه

 سازمان

آدرس محل پروژه

آورده

شهرداری

آورده

طرف مشارکت

نوع مشارکت

1

ساخت و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر

سازمان پسماند

سطح شهر

(13 سازه )

مجوز و عوارض

ساخت و نصب

B.O.T  

( 10 ساله  )

 PDF چاپ چاپ