چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 27 فروردين 1393     |     کد : 82

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد به استناد به مجوزهای اخذ شده، پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد به استناد به مجوزهای اخذ شده، پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید:

ردیف

نام پروژه

مبلغ قرارداد

(به ریال)

مبلغ سپرده

پایه مورد نیاز

1

احداث نمازخانه

1230000000

10500000

ابنیه اه 5

2

جدول گذاری و زیرسازی در معابر شهرک امام و شنب غازان و دامپزشکی و خطیب

2500000000

14000000

راه و باند پاه 5

3

اصلاح هندسی معابر در سطح منطقه

1000000000

10000000

راه و باند پایه 5

4

اجرای کانال با جدول دوبل و پوشش بتنی خیابان 22 بهمن حدفاصل میدان راه آهن تا نصف راه

3700000000

18000000

راه و باند پایه 5

5

جدول گذاری در کوی قراملک و کوی شهید بهشتی

1000000000

10000000

راه و باند پایه 5

6

جدول گذاری در روستای آناخاتون

1000000000

10000000

راه و باند پایه 5

7

پیاده روسازی و ماسب سازی محیط برای افراد کم توان در خیابان شنب غازان و سایر معابر در سطح منطقه

1000000000

10000000

راه و باند پایه 5


لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت می شود، جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز کاری به امور قراردادهای منطقه واقع در جاده سنتو-میدان کارگر-شهرداری منطقه 6 مراجعه نماید. ضمنا سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج و جزء‌لاینفک قراداد می باشد.
فرهاد روشنی-شهردار منطقه 6


PDF چاپ چاپ