جمعه 1 تير 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 
امروز : 1
ديروز : 134
ماه : 3763
سال جاری : 3763
 
تاریخ : دوشنبه 28 فروردين 1396     |     کد : 814

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند.

ردیف

موضوع پروژه

مبلغ  اولیه

 (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

رتبه

1

لکه گیری آسفالت خیابان های ارتش جنوبی، طالقانی، پاستور، 17 شهریور جدید، حافظ و معابر فرعی و سطح منطقه 3

-/2.500.000.000

-/125.000.000

5 راه و ترابری

2

لکه گیری آسفالت خیابان حافظ، مارالان، میدان قطب، رضا نژاد و معابر فرعی و سطح منطقه 3

-/2.500.000.000

-/125.000.000

5 راه و ترابری

3

خاکبرداری و زیرسازی در کمربندی میانی و خیابان های آتی الاحداث و سطح منطقه 3

-/2.350.000.000

-/117.500.000

5 راه و ترابری

4

جدولکشی معابر مارالان و طالقانی و سطح منطقه 3

-/1.000.000.000

-/50.000.000

5 راه و ترابری یا ساختمان یا پایه 3 پیمانکاری حقیقی


توضیحات :

1)       برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.

2)      شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

3)      هرگاه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4)      آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مناقصه گزار و محل آن تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخه 96.2.13 به دبیرخانه شهرداری منطقه 3 واقع در خیابان آزادی ما بین چهارراه لاله و تقاطع رسالت می باشد.

5)      شرکت کنندگان صرفاً  تا 48 ساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده و کمیسیون حق باز کردن پیشنهادها را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.

6)      تاریخ بازگشائی پیشنهادات و محل آن ساعت 15 روز چهارشنبه مورخه 96.2.13 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز واقع در خیابان لاله زار جنوبی می باشد.

7)      سایر شرایط و اطلاعات و توضیحات لازم در فرم شرایط شرکت در مناقصه درج شده است.

                                                                              پرویز عباس نژاد

                                                                            شهردار منطقه 3 کلانشهر تبریز

تاریخ چاپ: روز یکشنبه، مورخه 96.2.3

روزنامه: پیام آذربایجانبهناز زادخير
نوشته شده در   دوشنبه 28 فروردين 1396  ساعت  12:07   توسط   بهناز زادخير    تعداد بازدید  782
ویرایش شده در دوشنبه 28 فروردين 1396 ساعت 13:01 توسط اسماعیل عابدزاده
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :