پنجشنبه 30 فروردين 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
  آمار سايت
امروز : 1229
ديروز : 640
ماه : 0
سال جاری : 0
 
تاریخ : شنبه 28 اسفند 1395     |     کد : 804

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 76/9729 مورخ 28/ 11/1395 در نظر دارد تابلو های تبلیغاتی شرکت واحد را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره  9729/76 مورخ  1395/11/28 در نظر دارد تابلو های تبلیغاتی شرکت واحد را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. مشخصات و قیمتهای پایه پکها به شرح جدول ذیل می باشد

ردیف

نام

پپک/بیلبورد

مساحت لایت باکسها (مترمربع)

مبلغ پایه (ریال)

میزان سپرده (ریال)

1

لایت باکسهای ایستگاهها در  پک      A

441.04

پنج میلیارد و دویست و چهل و هفت میلیون و شصت و چهار هزار و هشتصد )  5247064800 )

دویست و شصت و سه میلیون ( 263000000)

2

 لایت باکسهای ایستگاهها در پک  B

488.72

پنج میلیارد و ششصد و هفتاد و هفت میلیون و هفتصد و نود و چهار هزار  (5677794000)

دویست و هشتاد و چهار میلیون (284000000)

3

لایت باکسهای ایستگاهها  Cدرپک

441.04

پنج میلیارد و چهارصد و هشتاد و دو میلیون و هشت هزار ( 5482008000)

دویست و هفتاد و پنج میلیون ( 275000000)

4

لایت باکسهای ایستگاهها در پک     D   

417.2

 

پنج میلیارد و چهارصد و چهل و دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار و هشتصد ( 5442850800)

دویست و هفتاد و سه میلیون ( 273000000)


1 ) مدت بهره برداری :  مدت بهره برداری هر کدام از پکها 36 ماه (سه سال شمسی) می باشد .
2 ) سپرده شرکت در مزایده : واریز مبالغ فوق  به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی میباشد .
3 ) مهلت قبول پیشنهادات: آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 15/01/1396 می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 15 در محل اتاق مدیریت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مفتوح خواهند شد .
4 ) سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
5 ) هزینه آگهی به عهده برندگان مزایده ها خواهد بود .
6 ) نحوه و محل تحویل پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی ، حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان ، ضلع غربی بازار روز ، جنب بانک شهر ، سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند.
7 ) سایر شرایط : سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد که برای دریافت این اسناد میتوانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی www.zibasazi.tabriz.ir  مراجعه فرمایید. 
8 ) میزان حسن انجام تعهدات : ده درصد مبلغ و پیشنهادی هر یک از پکها در زمان عقد قرارداد تحویل گرفته خواهد شد .
                                                                      مدیر وب سایت
نوشته شده در   شنبه 28 اسفند 1395  ساعت  10   توسط   مدیر وب سایت    تعداد بازدید  339
ویرایش شده در شنبه 28 اسفند 1395 ساعت 12 توسط اسماعیل عابدزاده
PDF چاپ ارسال برای دوستان بازگشت
نظرات شما :