پنجشنبه 30 فروردين 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
  آمار سايت
امروز : 1235
ديروز : 640
ماه : 0
سال جاری : 0
 
تاریخ : شنبه 21 اسفند 1395     |     کد : 803

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند.

ردیف

موضوع پروژه

مبلغ  اولیه

 (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

رتبه

1

حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز ناحیه 6 منطقه

8.904.984.983

445.249.249

2 و بالاتر

2

حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز ناحیه 9 منطقه

5.161.786.644

258.089.332

3 و بالاتر


توضیحات :

1)       برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.

2)      شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

3)      هرگاه نفرات اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4)      آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مناقصه گزار و محل آن تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخه 96.1.15 به دبیرخانه شهرداری منطقه 3 واقع در خیابان آزادی ما بین چهارراه لاله و تقاطع رسالت می باشد.

5)      شرکت کنندگان صرفاً  تا 48 ساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده و کمیسیون حق باز کردن پیشنهادها را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.

6)      تاریخ بازگشائی پیشنهادات و محل آن ساعت 17.30 روز چهارشنبه مورخه 96.1.16 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز واقع در خیابان لاله زار جنوبی می باشد.

7)      سایر شرایط و اطلاعات و توضیحات لازم در فرم شرایط شرکت در مناقصه درج شده است.

                                                                              پرویز عباس نژاد

                                                                            شهردار منطقه 3 کلانشهر تبریز

 

تاریخ چاپ: روز دوشنبه، مورخه 95.12.23

روزنامه: آذربایجانبهناز زادخير
نوشته شده در   شنبه 21 اسفند 1395  ساعت  08   توسط   بهناز زادخير    تعداد بازدید  863
ویرایش شده در شنبه 21 اسفند 1395 ساعت 08 توسط اسماعیل عابدزاده
PDF چاپ ارسال برای دوستان بازگشت
نظرات شما :