چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 27 فروردين 1393     |     کد : 80

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 6 در نظر دارد حفظ و نگهداری فضای سبز نواحی خود را از طریق تشریفات مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده، حفظ و نگهداری فضای سبز نواحی 2-3-6-7-8-10 خود را از طریق تشریفات مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط و دارای رتبه بندی از طرف سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز واگذار نماید.
لذا متقاضیان جهت کسب اطلاع بیشتر و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز کاری به سایت اینترنتی m6.tabriz.ir و جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه به آدرس تبریز-میدان راه آهن-جاده سنتو-میدان کارگر مراجعه نمایند.
شهردار منطقه 6 شمالغرب تبریز-فرهاد روشنی


PDF چاپ چاپ