جمعه 1 تير 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 
امروز : 1
ديروز : 134
ماه : 3763
سال جاری : 3763
 
تاریخ : پنجشنبه 28 بهمن 1395     |     کد : 781

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز

به استناد مصوبه 83/6043 هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد عواید بهره برداری از باسکول میدان تره بار بزرگ تبریز را از طریق برگزاری مزایده به مدت 13 ماه به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید.

به استناد مصوبه 83/6043 هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد عواید بهره برداری از باسکول میدان تره بار بزرگ تبریز را از طریق برگزاری مزایده به مدت 13 ماه  به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید.

1- مدت قرارداد از تاریخ تحویل موضوع قرارداد لغایت 31/1/97  می باشد.  

2- قیمت پایه براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ -/170.000.000 ریال بصورت ماهانه.

3- مدت قبول پیشنهادها از  روز پنجشنبه مورخه 28/11/95  تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخه 10/12/95
می باشد و پیشنهادها رأس ساعت 30/14 روز سه شنبه مورخه 10/12/95 مفتوح خواهد شد.

4- مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده در شرایط اسناد مزایده اعلام خواهد شد.

5- داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان واقع در ولیعصر - خ توانیر  جنب آپارتمانهای گلپارک ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند.

6- چنانچه برندگان اول ، دوم مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

7- هزینه های چاپ آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.

8- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.

9- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

 

تاریخ انتشار : 28/11/95

           

 

مهدی مهرداد -  مدیرعامل سازمان

میادین و ساماندهی مشاغل شهری

شهرداری تبریزمدیریت سایت
نوشته شده در   پنجشنبه 28 بهمن 1395  ساعت  13:32   توسط   مدیریت سایت    تعداد بازدید  424
ویرایش شده در *** ساعت -- توسط
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :