جمعه 1 تير 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 
امروز : 1
ديروز : 134
ماه : 3763
سال جاری : 3763
 
تاریخ : پنجشنبه 28 بهمن 1395     |     کد : 780

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری منطقه 5 تبریز

شهرداری منطقه 5 تبریز در نظر دارد باستناد مجوزهای اخذ شده از شهردار محترم تبریز پروژه های احداث و نگهداری فضای سبز نواحی یک و دو و یازده خود را از طریق تجدید مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید .

شهرداری منطقه 5 تبریز در نظر دارد باستناد مجوزهای اخذ شده از شهردار محترم تبریز پروژه های احداث و نگهداری فضای سبز نواحی یک و دو و یازده خود را از طریق تجدید مناقصه عمومی به شرکت های  واجد شرایط واگذار نماید .

 

ردیف

نام پروژه

مبلغ برآورد

سپرده شرکت در مناقصه

پایه مورد نیاز

1

احداث و نگهداری فضای سبز پارک یاس-پارک میخک خیابانهای عباسی-شیب یاس- میدان بهارستان شیب شفیع زاده-بلوار شریعتی- ناحیه 1 (تجدید مناقصه )

419/480/737/4 ریال

000/875/236 ریال

4 یا 5

2

احداث و نگهداری فضای سبز پارک باغمیشه پارک خانواده - زمین گلف-گلف تا بارنج- دو کمال-باغ شعاع و کل خیابانهای فرعی ناحیه 2 (تجدید مناقصه )

847/614/510/7ریال

000/540/375 ریال

3

3

احداث و نگهداری فضای سبز  پارک سایت 2 آرپادره سی (330 هکتاری)­ ناحیه  11 (تجدید مناقصه )

860/663/091/10 ريال

000/584/504 ريال

2

 

 

 1) لذا از شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت ظرفیت و پایه لازم دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری منطقه 5 واقع در اتوبان پاسداران روبروی لاله پارک ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 5 واحد امور قراداد مراجعه نمایند .

2 ) آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 13 ظهر روز چهارشنبه مورخه 11/12/1395 بوده(اسناد مناقصه را به دبیرخانه شهرداری منطقه 5 واقع در دروازه تهران روبروی پمپ بنزین، ساختمان شهرداری منطقه 5 واحد دبیرخانه تحویل دهید) و پیشنهادات واصله راس ساعت 17:30 روز چهارشنبه مورخه 11/12/1395 در کمیسیون مناقصه شهرداری مرکز مفتوح و قرائت خواهد شد .

3 ) شهرداری در رد و قبول پبشنهادات مختار است .

4 ) به پیشنهادات مبهم، مشروط و تحویل اسناد بعد از انقضای مهلت مقرر در این آگهی و فاقد سپرده از درجه اعتبار ساقط و ترتیب اثر داده نخواهد شد .

5 ) هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود .

6 ) هرگاه برنده مناقصه و نفر دوم و غیره به ترتیب از تاریخ ابلاغ نتیجه ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

7 ) سایر اطلاعات و جزئیات لازم در اسناد مناقصه و سایت اینترنتی  WWW.M5.Tabriz.ir    مندرج است .         

یعقوب  هوشیار

شهردار منطقه پنجمدیریت سایت
نوشته شده در   پنجشنبه 28 بهمن 1395  ساعت  13:31   توسط   مدیریت سایت    تعداد بازدید  501
ویرایش شده در *** ساعت -- توسط
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :