دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
  آمار سايت
امروز : 432
ديروز : 1057
ماه : 0
سال جاری : 0
 
تاریخ : چهارشنبه 26 آبان 1395     |     کد : 700

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز ماخوذه پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز ماخوذه پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید 


موضوع مناقصه

مبلغ برآورد اولیه ( ریال )

سپرده شرکت در مناقصه ( ریال )


احداث چمن مصنوعی میادین فوتبال

70/000/000/000

2/600/000/000

-       
لذا از کلیه شرکتهای حقوقی واجد شرایط که دارای رزومه کاری مرتبط ، با حداقل اخذ یک مورد گواهی کنترل کیفیت یک یا دو ستاره فیفا از فدراسیون بین المللی فوتبال  می باشند دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی(1395/08/24) جهت دریافت مدارک و اسناد مناقصه با واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب 1003272282 بانک شهر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ1395/09/04 با در دست داشتن اصل فیش واریزی به امور قراردادهای معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی نبش لاله زار جنوبی ساختمان شهرداری تبریز طبقه پنجم  اتاق 510مراجعه نمایند.

-        آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت14روز شنبه مورخ1395/09/06 بوده و پیشنهادات واصله راس ساعت 15 همانروز در محل اتاق جلسه شهرداری تبریز واقع در طبقه زیرزمین آدرس فوق الذکر خواهد بود.

-        شهرداری تبریز در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

-        برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای شرکت کننده مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشند.

-        هرگاه برنده مناقصه و نفر دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری تبریز ضبط خواهد شد.

-        هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

-         سایر اطلاعات و جزئیات لازم در اسناد مناقصه  درج شده است وجزء لاینفک قرارداد می باشد.                   

                                                                                            

 اداره کل روابط عمومی شهرداری تبریز                                                                                                                              
حمیدرضا رضاپور
نوشته شده در   چهارشنبه 26 آبان 1395  ساعت  12   توسط   حمیدرضا رضاپور    تعداد بازدید  1355
ویرایش شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 10 توسط اسماعیل عابدزاده
PDF چاپ ارسال برای دوستان بازگشت
نظرات شما :