چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 14 اسفند 1392     |     کد : 69

آگهی مزایده جایگاهCNG

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه شماره 2359 مورخ 21/10/92 هیأت مدیره سازمان در نظر دارد مدیریت و حفظ و نگهداری و بهره برداری از جایگاه CNG واقع در اتوبان پاسداران بعد از زیر گذر شهرک ارم را به اشخاص حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده واگذار نماید. لذا از علاقمندان دعوت میشود جهت اخذ مدارک به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند .

آگهی مزایده جایگاهCNG

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه شماره  2359 مورخ 21/10/92 هیأت مدیره سازمان در نظر دارد مدیریت و حفظ و نگهداری و بهره برداری از جایگاه CNG   واقع در اتوبان پاسداران  بعد از زیر گذر  شهرک ارم را به اشخاص حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده واگذار نماید. لذا از  علاقمندان دعوت میشود جهت اخذ مدارک به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند .
شرایط مزایده :
1-  قیمت پایه مبلغ 000/000/600/1 ریال  برای یکسال شمسی میباشد.
2- مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ 17/12/92 تا آخر وقت اداری روز سه شنبه 27/12/92 می باشد و به پیشنهاد هایی که خارج از این مهلت ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود .
تبصره : نشانی محل تسلیم پیشنهاد ها: تبریز- بازارچه سیلاب- اول خیابان عارف پلاک 266 طبقه همکف دبیرخانه سازمان عون بن علی و پارک طبیعت تبریز می باشد .
3-شرکت کنندگان باید مبلغ مبلغ 000/000/80 ریال بعنوان سپرده شرکت  به حساب شماره 0104829996005نزد بانک صادرات شعبه  فلکه بازار ولی عصر تبریز  بنام سازمان عون بن علی  واریز  و فیش آن را بهمراه اسناد مزایده   تحویل سازمان نماید  ارایه ضمانت نامه بانکی معتبر  به همان میزان بلامانع است.
4- شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف سازمان مزايده گذار موضوع ماده 10 آيين نامه معاملات شهرداري تبريز مي باشد .
5- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد
6- برندگان اول و دوم ، مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شود .
7- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامی می باشد .
8- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است
9- کلیه پیشنهاد ها راس ساعت 30/14 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ 27/12/92 باز و قرائت و برندگان انتخاب می شود و حضور شرکت کنندگان يا نماينده آنان در جلسه آزاد است .
                           
                                     غلامرضا وصالی -  مدیرعامل


PDF چاپ چاپ